Istraživački fokus sastanka sa ULUS-om

Istraživački tim Zaprokula ugostio je predstavnike ULUS-a u okviru pripremne faze projekta „Osnaživanje ulaganja privatnog sektora u razvoj likovnih umetnosti u javnom interesu“.

Istraživački tim Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i predstavnici ULUS-a

У фокусу нашег најновијег овогодишњег истраживања биће пројекти у пољу ликовних уметности у Србији. Истраживачки постављамо проблем изостанка системског улагања приватног сектора у оквиру уметности и културе, упркос његовој економској снази и јавним субвенцијама за развој привреде.

На састанку су договорени први наредни кораци за припрему истраживања у оквиру мапирања активности везаних за ликовне уметнике.

Istraživački tim Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i predstavnici ULUS-a

Истраживачки тим Запрокула и представници УЛУС-а

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве