Јавне набавке

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
Програм и план рада и јавних набавки у 2020. години:

План јавних набавки за 2020. годину

План рада за 2020. годину

МКИ коригован финансијски план

План 2020. ребаланс

Конкурс: ЈНМВ 1.2.2/2020 –Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи за потребе Завода у 2020.

08. април 2020. Обавештење о закључењу уговора у поступку ЈНМВ број 1.2.2/2020

24. март 2020. Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ број 1.2.2/2020

13. март 2020. Позив за подношење понуде ЈНМВ 1.2.2/2020
13. март 2020. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи “ ЈНМВ 1.2.2/2020

Конкурс: ЈНМВ 1.2.1/2020 –Набавка услуге штампе за потребе Завода за проучавање културног развитка у 2020.

05. мај, 2020. Обавештење о закључењу уговора у поступку ЈНМВ бр. 1.2.1/2020, Набавка услуге штампе за 2020. годину

31. март 2020. Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1.2.1/2020.

20. март 2020. Позив за подношење понуде ЈНМВ 1.2.1/2020
20. март 2020. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Услуге штампе за потребе Завода за проучавање културног развитка у 2020.“ ЈНМВ 1.2.1/2020

Програм и план рада и јавних набавки у 2019. години:

План рада за 2019.годину
План јавних набавки мале вредности у 2019. години

Конкурс: Набавка услуга програмирања и компјутерских услуга за потребе Завода у 2019. години

18. март 2019. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019
18. март 2019. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019
28. март 2019. Одлука о додели уговора JNMV 1.2.3/2019
08. април 2019. Обавештење о закљученом уговору JNMV 1.2.3/2019

Конкурс: Набавка услуге штампе часописа, публикација, каталога и презентационог материјала за потребе завода у 2019. години (набавка мале вредности)

06. март 2019. Позив за подношење понуде ЈНМВ 1.2.1/2019
06. март 2019. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.1/2019
14. март 2019. Питање и одговор ЈНМВ 1.2.1/2019
14. март 2019. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.1/2019 – исправка
14. март 2019. Обавештење о продужетку рока за достављање понуда ЈНМВ 1.2.1/2019
21. март 2019. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.1/2019
1. април 2019. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.1/2019

Конкурс: Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству (набавка мале вредности)

01. март 2019. Позив за подношење понуде ЈНМВ 1.2.2/2019
01. март 2019. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству“ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.2/2019
12. март 2019. Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ број 1.2.2/2019
26. март 2019 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ број 1.2.2/2019

Програм и план рада и јавних набавки у 2018. години:

Програм рада Завода у 2018. години усвојен одлуком Управног одбора 7. фебруара 2018.
План јавних набавки у 2018. години

Конкурс: Набавка компјутерсих услугa
30. мај 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.3/2018
9. мај 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.3/2018
27. април 2018. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2018
27. април 2018. Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2018

Конкурс: Набавка услуге штампе часописа, публикација, каталога и презентационих материјала за потребе Завода у 2018. години
8. мај 2018. Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.2.1/2018
24. април 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.1/2018
11. април 2018. Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 1.2.1./2018
11. април 2018. Конкурсна документација ЈНМВ бр. 1.2.1./2018

Конкурс: Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству (набавка мале вредности)
18. април 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2/2018
10. април 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.2/2018
27. март 2018. Питање и одговор понуђачу за ЈНМВ 1.2.2/2018 – набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
27. март 2018. Конкурсна документација за ЈНМВ 1.2.2/2018 – измена 27.03.2018
27. март 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.2/2018

23. март 2018. Позив за подношење понуде ЈНМВ 1.2.2/2018
23. март 2018. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству“ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.2/2018

Програм и план рада и јавних набавки у 2017. години:

04. децембар Обавештење о закљученом уговору 02-2017
22. новембар Одлука о додели уговора ЈНМВ 02-2017
07. новембар ЈНМВ 02-2017, Набавка услуге штампе каталога и пратећег материјала за изложбу поводом обележавања јубилеја 50 година Завода за проучавање културног развитка
07. новембар Конкурсна документација ЈНМВ 02-2017
Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
19. мај 2017. Јавни позив, услуге штампе
19. мај 2017. Конкурсна документација
22. мај 2017. Питање понуђача бр. 1 и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017
23. мај 2017. Питање понуђача бр. 2 и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017
5. јун 2017. Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 01-2017
16. јун 2017. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ БР. 01-2017

Програм и план јавних набавки у 2014. години:

Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
23. мај. 2014. Јавни позив, услуге штампе
23. мај. 2014. Конкурсна документација
28. мај 2014. Одговор бр. 1 на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности, услуга штампања за потребе Завода за 2014. годину, ЈНМВ бр. 01/2014
28. мај 2014. Одговор бр. 2 на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности, услуга штампања за потребе Завода за 2014. годину, ЈНМВ бр. 01/2014
28. мај 2014. Измена конкурсне документације (прецизирање понуђачима)
28. мај 2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, услуге штампања
28. мај 2014. Конкурсна документација (измењена)
23. ЈУН 2014. ЗАКЉУЧЕНА ЈЕ JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2014, НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Конкурс: услуге програмирања
Јавна набавка број ЈНМВ 02/2014 – Набавка услуге програмирања за Завод за проучавање културног развитка за 2014. годину
Документација:
1. 22. јул 2014. Спецификација ЈНМВ 02/2014
2. 22. јул 2014. Позив на подношење понуда
3. 22. јул 2014. Конкурсна документација за ЈНМВ БР 02/2014
4. 28. јул 2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене конкурсне документације ЈНМВ 02/2014
5. 28. јул 2014. Исправка конкурсне документације
6. 28. јул 2014. Одговор на питање понуђача у вези Конкурсне документације
7. ЗАКЉУЧЕНА ЈЕ НАВНА НАБАВКА ЈНМВ 02/2014 УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА

Конкурс: Куповина рачунара и опреме
Јавна набавка број ЈНМВ 03/2014 – Набавка добара – Куповина рачунара и компјутерске опреме
Документација:
1. 6. новембар 2014. Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2014
2. 6. новембар 2014. Конкурсна документација
3. 12. новембар 2014. Питање бр. 1 у вези са ЈНМВ 03-2014
4. 12. новембар 2014. Одговор на питање бр. 1 у вези са ЈНМВ 03/2014
5. 05. децембар 2014. Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 03/2014

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка