ПочетнаКатегорија

Истраживања

Богатство, разноликост и доступност културних садржаја важни су за све генерације а посебно за децу јер је детињство доба када се људска бића формирају да би у одраслом добу били конструктивни чланови друштва. Бројна истраживања из области развојне психологије и педагогије су показала да учешће деце у рецепцији али и продукцији културних садржаја повољно делује...

Аутор пројекта: мр Драгана Мартиновић, истраживач Стручни консултант: др Слободан Мрђа, шеф Истраживачког одељења Технички сарадник: др Ивана Поповић  Предмет другог дела истраживања су концепти нових сталних (основних) поставки музеја у Србији након 2010. године (у првом делу су истраживане нове поставке музеја урађене од 2007. до 2010. године). Анализа феномена изложбене презентације извршена је...

Култура представља значајан потенцијал одрживог развоја локалних заједница и региона. Поред установа културе и организација цивилног друштва све значајнију улогу у креирању и реализацији развојних пројеката имају Регионалне развојне агенције. Основане са циљем да активно помажу привредни развој региона у Србији, регионалне развојне агенције све више препознају поље културе као ресурс за друштвени и економски...

Полазиште пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ налази се у чињеници да се културне потребе јављају још у најранијем детињству а развијају током читавог живота, те да развој ових потреба зависи од степена и врсте учешћа у културном животу. Деца која су учествовала у програмима установа културе конципираним по партиципативном моделу рада са децом и...

Појам културне партиципације односи се на учествовање у културној потрошњи као и на учешће у продукцији културних садржаја. Културна потрошња подразумева учешће у културним и уметничким програмима у јавној сфери (нпр. посете позориштима, музејима и другим институцијама и догађајима у области културе), као и на активности у областима културе и уметности у приватној сфери (нпр....

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка