ПочетнаКатегорија

Часопис култура - Страница 9 од 10

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1. Ангелина Милосављевић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2. Предраг Драгојевић, ВИНКЕЛМАН О ПОСМАТРАЊУ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 3. Никола Дедић, ЕСТЕТИКА, КОМУНИКАЦИЈА И ТЕОРИЈЕ РЕЦЕПЦИЈЕ 4. Милан Радовановић, СЕМИОТИЧКА ТЕОРИЈА И ВИЗУЕЛНИ ТЕКСТ 5. Влатко Илић, ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ НОВИХ МЕДИЈА 6. Драган Ћаловић, ТЕМАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ...

Приредила др Весна Ђукић Весна Ђукић, УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА: РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ Весна Чопич, ПРОБЛЕМАТИЧНОСТ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ КОТ ПОЛИТИКЕ Сањин Драгојевић, КУЛТУРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ Ана Стојановић, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ Христина Микић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ: МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И СРБИЈА УПОРЕДНЕ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ Slavica...

Весна Ињац и Бојана Вукотић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Сретен Угричић, АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА Небојша Ковачевић, О МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ – ЈЕДНО (НЕ)АРИСТОТЕЛОВСКО ЧИТАЊЕ Е-КЊИГА Адам Софронијевић, НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА Тамара Бутиган-Вучај, ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ Весна Ињац, ПАМЋЕЊЕ СРБИЈЕ У ПАМЋЕЊУ ЕВРОПЕ И ПАМЋЕЊУ СВЕТА...

Гојко Рикаловић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Гојко Рикаловић и Христина Микић, ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ И УТВРЂИВАЊЕ ТИПОВА РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА Стеван Деветаковић, ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И КРЕАТИВНИ СЕКТОР У РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ Христина Микић, КРЕАТИВНИ СЕКТОР У ЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Бисерка Комненић, УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ КАПИТАЛОМ У КРЕАТИВНОМ СЕКТОРУ Дејан Молнар, КОНЦЕПТ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА ИЗ ЕКОНОМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ Братислав Илић, КРЕАТИВНИ...

Приредили др Дивна Вуксановић и др Драган Ћаловић Дивна Вуксановић и Драган Ћаловић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Ратко Божовић, СПЕКТАКЛ И МЕДИЈСКА КУЛТУРА Erika Prijatelj, THE CULTURE OF MODERN SPECTACLE Давор Џалто, КУЛТУРА КАО ФАНТАЗАМ Елма Шабановић, МЕДИЈСКИ КОМЕРЦИЈАЛИЗАМ, СПЕКТАКУЛАРНЕ ПРЕДСТАВЕ И САВРЕМЕНИ ИНДИВИДУУМ Татјана Дадић-Динуловић, САВРЕМЕНИ ГРАД КАО ПРОСТОР СПЕКТАКЛА: ПОЗОРНИЦА ИЛИ СЦЕНА Марко М. Ђорђевић,...

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка