ПочетнаКатегорија

Стратешко планирање

Завод за проучавање културног развитка се у досадашњем раду бавио локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је сагледавање стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији. У Републици Србији, према подацима Завода, тренутно функционише 526 јавних установа културе, у...

Изузетан значај Завода за проучавање културног развитка огледа се у чињеници да се његова истраживања и експертизе користе приликом креирања, праћења и евалуације стратешких докумената културне политике. На националном нивоу то је био случај приликом рада на изради предлога Стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године, као и у праћењу спровођења Акционог...

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка