ПочетнаКатегорија

Публикације - Страница 4 од 12

Пројекат праћења развоја манифестације „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“ путем анкетног истраживања посетилаца започет је 2015. године. Тада је манифестација реализована први пут, те је том приликом спроведено и пилот истраживање на пригодном узорку. Све активности планиране су и реализоване у консултацијама са Одбором манифестације, на чију иницијативу је и покренут истраживачки...

Актуелност теме сарадње установа културе и школа, била је полазна тачка истраживања Завода Просветни радници – културно образовање и културна партиципација. Истраживачи су пошли од претпоставке да уз родитеље и просветни радници своје културне преференције и праксе (оно што Бурдије класификује као отеловљени културни капитал) , преносе у процесу социјализације на своје ученике и тиме...

„Београдски контрапункт 2017“ је вишејезична публикација посвећена истоименој међународној конференцији одржаној 2017. године у Београду, на иницијативу Министарства културе и информисања Републике Србије. Циљ пројекта је да се подстакну критичка промишљања о (савременом) свету и променама које се у њему одвијају. Окосницу пројекта чинио је дводневни скуп на коме су учествовали књижевници светског гласа. У...

У овој публикацији дата је квалитативна и квантитативна анализа резултата истраживања програмских и пословних политика галерија и излагачких простора у Србији у периоду од 2010. до 2012. године. Истраживање је обављено путем упитника, а добијени подаци, овде изнети, свакако доприносе бољем разумевању структуре галеријског система код нас. На основу анализираних резултата, може да се стекне...

Студија Културне потребе и навике грађана Србије резултат је анкетног истраживачког пројекта које се ослања на претходно истраживање Завода на тему културне партиципације, Културне праксе грађана Србије из 2010. године, а које је рађено компаративно у односу на истраживање Одбор за грађанску иницијативу из Ниша из 2005. године Културне навике, потребе и укуси грађана Србије и...

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка