М. Миланков, Б. Опачић, Култура старења и стари у култури. Културни живот и потребе у трећем добу (2012.)

18. јануара 2013.

Становништво Србије спада у групу најстаријих на свету налазећи се, после Јапана и неколико европских земаља, на десетом месту. Скоро једна трећина становништва Србије старија је од 55 година, док је 17.16% старије од 65 година, што Србију сврстава у земље дубоке демографске старости. Истраживање је обављено 2011. године у оквиру којег је испитано укупно 1430 испитаника од 65 и више година живота, пропорционално распоређених према полу, старости и образовању.  Узорак за истраживање популације трећег доба у оквирима културног активизма дизајниран је да репрезентује градску популацију у Србији, обзиром да су градови стожери културе и имају највећу концетранцију како установа и организација у култури тако и културних садржаја и програма.

Преузмите публикацију

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка