Kultura za decu

Istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka „Prosvetni radnici: Kulturno obrazovanje i kulturna participacija“ i „Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije“ pokazala su da ustanove kulture, prvenstveno biblioteke, muzeji, pozorišta i kulturni centri, često organizuju programe za decu, ali i da se pri kreiranju tih programa ne uzimaju u obzir sve posebnosti dečijih kulturnih 16 potreba. Saradnja škola i ustanova kulture se najčešće zasniva na poseti škola pojedinim programima (jednom u toku školske godine), dok mnogo ređe učitelji i predmetni nastavnici zajedno sa ustanovama kulture osmišljavaju programe.

Istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka „Prosvetni radnici: Kulturno obrazovanje i kulturna participacija“ i „Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije“ pokazala su da ustanove kulture, prvenstveno biblioteke, muzeji, pozorišta i kulturni centri, često organizuju programe za decu, ali i da se pri kreiranju tih programa ne uzimaju u obzir sve posebnosti dečijih kulturnih 16 potreba. Saradnja škola i ustanova kulture se najčešće zasniva na poseti škola pojedinim programima (jednom u toku školske godine), dok mnogo ređe učitelji i predmetni nastavnici zajedno sa ustanovama kulture osmišljavaju programe. Takođe, ova istraživanja su pokazala da učitelji mnogo češće od predmetnih nastavnika vode svoje učenike na programe iz kulture, ali i da se saradnja škola i ustanova kulture bazira na entuzijazmu učitelja i nastavnika. U istraživanju „Modeli lokalne kulturne politike kao osnova za povećanje kulturne participacije“ predstavnici ustanova kulture su na fokus grupama istakli da je najteže kreirati zanimljive i privlačne programe za decu koja imaju od 10 do 15 godina, odnosno za decu koja pohađaju drugi ciklus osnovnoškolskog obrazovanja (od 5. do 8. razreda), jer u tom adolescentskom periodu deca gube interesovanje za kulturu. Deca i mladi predstavljaju veoma važan segment u razvoju kulturnih potreba, jer oni su ne samo posetioci događaja, već i buduća publika, ali i stvaraoci u kulturi, zbog čega je veoma važno uključiti mlade u kreiranje kulturnih sadržaja. Svi navedeni podaci ukazuju da je neophodno pri kreiranju programa konsultovati i samu decu koja bi trebalo da budu zainteresovana publika ustanova kulture. Na teritoriji Srbije do sada nisu rađena istraživanja sa decom na reprezentativnom uzorku u oblasti kulturne participacije, zbog čega je planirano da se tokom 2021. godine i u prvoj polovini 2022. godine sprovede istraživanje „Kultura za decu“. Tokom 2021. godine istraživanje bi obuhvatalo anketno istraživanje dece od 5. do 8. razreda na reprezentativnom uzorku osnovnih škola u nekoliko odabranih gradova i mesta u Republici Srbiji. U planu je da u saradnji sa Institutom za pedagoška istraživanja budu kreirana dva upitnika, jedan za učenike 5. i 6. razreda, i drugi za učenike 7. i 8. razreda. U svakoj od škola će biti anketirano do 25 učenika jednog odeljenja. Istraživanje bi se radilo uz saglasnost škola (stručne službe škola). Anketari bi bili prosvetni radnici, nastavnici koji predaju deci. Na osnovu ovog anketnog istraživanja dobili bi se podaci o kulturnim potrebama i navikama dece, odnosno saznalo bi se o interesovanjima dece za kulturu. Tokom anketnog istraživanja uporedo bi se radilo i na prikupljanju podataka (putem mejla), dva puta u toku školske godine (na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta) u istim školama, koliko učenici sa školom posećuju programe iz kulture ili ih prate u školi. Traženi podaci i frekvencija njihovog prikupljanja bi bili usklađeni i sa relevantnim dokumentima i planovima Vlade Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja i drugih republičkih, pokrajinskih i lokalnih tela koji su i do sada već pratili oblast kulturne participacije dece uz podršku Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Tokom 2022. godine istraživanjem bi bile obuhvaćene ustanove kulture za decu (Dečiji kulturni centar Beograd, Dečiji kulturni centar „Majdan“, Novosadski dečiji kulturni  centar, Dečiji kulturni centar Niš, Pozorište za decu Subotica, Pozorište mladih, Lutkarsko pozorište „Pinokio“, Pozorište „Puž“, Malo pozorište „Duško Radović“, Pozorište „Boško Buha“, Dečije pozorište Kragujevac i Lutkarsko pozorište Niš) kojima bi bili predstavljeni rezultati anketnog istraživanja i mogućnosti za realizaciju programa prema potrebama dece. Celokupno istraživanje bi bilo elektronski dostupno na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a bila bi urađena i elektronska brošura koja bi bila poslata svim ustanovama kulture.

Koordinatori: Bogdana Opačić, Marijana Milankov i Bojana Subašić

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве