A. Stojanović, Kulturna politika Grada Beograda (2012)

Nadovezujući se na ideju istraživanja „Lokalne kulturne politike“ i „Kulturne politike okruga Srbije“ koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo u 2009. i 2010. godini, tokom 2011. godine realizovano je istraživanje „Kulturna politika Grada Beograda“. Podsećanja radi, istraživanjem „Lokalne kulturne politike“ (2009) obuhvaćena je 21 lokalna samouprava sa statusom grada, osim Novog Sada i Beograda, dok je istraživanjem „Kulturne politike okruga Srbije“ (2010) obuhvaćeno 123 lokalnih samouprava – 122 opštine i grad Novi Sad. Istraživanjem vezanim za Grad Beograd, koji je ujedno i istoimeni okrug, Zavod je za tri godine obuhvatio teritoriju cele Srbije bez Kosova i Metohije.
Na taj način, izveštaji publikovani pod nazivom „Kulturni resursi gradova Srbije“ i „Kulturni resursi okruga Srbije“ upotpunjeni su sa još dva toma. Jedan je posvećen gradu Beogradu, drugi Novom Sadu.

Preuzmite publikaciju

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве