Реализација пројекта „Културне индустрије у Србији“ током 2015. године

25. априла 2015.

Основна идеја пројекта – Један од задатака Завода као контакт тачке када је реч о УНЕСКО-вој међународној Конвенцији о заштити и унапређењу културне разноликости којој је Србија приступила 2009. године јесте мапирање ноцилаца и увид у стање културне продукције и дистрибуције. Према задатим смерницама потребно је истражити стање у области  аудиовизуелног стваралаштва – кинематографије и дискографије (број филмова у националној продукцији, број филмова рађених у копродукцији, број домаћих продукцијских кућа и број биоскоп/приказивача на 1.000 становника, подаци о музичкој индустрији),  медија (структура емитованог програма по години, време емитованог програма према националним групама, годишња сатница емитованог програма према типу програмске продукције – домаћи/страни), издаваштва (број и структура публикација, број издавача, број књижара) , дизајна (проблеми, потенцијали развоја индустрије дизајна, дизајн инкубатора) .

Предмет истраживања

Након прикупљених података о актерима и комплетирању базе о свим субјектима у наведеним облстима, у 2015. години пажња истраживача биће усмерена на област аудиовизуелног стваралаштва и дизајна, прегледу актера, увиду у проблеме, приоритете у функционисању и слична питања .

Циљеви пројекта

 Сагледавање стања у области дискографије, кинематографије и дизајна у Србији (броја актера, проблема и приоритета у даљем развоју) .

Руководиоци пројекта: Бојана Субашић, Богдана Опачић и Дејан Загорац

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка