Пројекат „Културне индустрије у Србији“ у 2014. години

21. септембра 2014.

Истраживачи: Б.Субашић, Б.Опачић, Д.Загорац.

Пројекат Културне индустрије у Србији је дугорочни пројекат који има за циљ да пружи детељан преглед актера у области културних индустрија, али и проблема и пропорука које ће довести до унапређења културних индустрија у Србији. Тим поводом, током 2014. године, су обављени разговори са Удружењем издавача и књижара као и са Организацијом произвођача фонограма Србије, у циљу упознавања са музичком и књижевном сценом Србије. У оквиру извештаја за Регионални савет за сарадњу Југоисточне Европе (Regional Cooperation Council, Sout East Europe), за потребе Стратегије развоја до 2020 (SEE 2020), у сарадњи са Министарством културе и информисања, урађен је извештај о стању у сфери културе који се тиче квалитативних индикатора – заштита материјалне баштине, аудио-визуелно стваралаштво (кинематографија и музичка индустрија), културни туризам и дизајн. Поводом посете експерата Савета Европе истраживачи Завода за проучавање културног развитка су припремили публикацију у којој је посебна пажња била посвећена стању у културним индустријама у Србији, где је приказано стање, бројност (где је било могуће) и законска регулатива у областима: кинематографија (заједно са биоскопима), дизајн, музичко стваралаштво, издаваштво и медијска сцена Србије.

За 2015. годину планиран је детаљан преглед проблема и приоритета у области кинематографије, уз компаративну аналаизу стања у кинематографији у земљама региона– Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка