Kulturne politike i lokalni kulturni razvoj

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je u dosadašnjem radu bio posebno posvećen lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je praćenje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je u dosadašnjem radu bio posebno posvećen lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je praćenje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji. U Republici Srbiji, prema podacima Zavoda, trenutno funkcioniše 526 javnih ustanova kulture, u 162 jedinice lokalne samouprave. Pored javnih ustanova kulture, civilni i privatni sektori imaju značajnu ulogu u obogaćivanju kulturne ponude, promociji društveno odgovornih vrednosti, kao i stvaralaštva pojedinaca i organizacija. U dosadašnjim istraživanjima Zavoda mapirano je oko 2.000 udruženja u kulturi, među kojima se najveći broj bavi kulturno-umetničkim amaterizmom.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka obezbediće podršku Ministarstvu kulture i informisanja u pripremi i realizaciji aktivnosti projekta „Prestonica kulture Srbije“, kako bi svake godine određena lokalna sredina mogla da bude proglašena prestonicom kulture Srbije, da bi se promovisao i ohrabrio lokalni kulturni razvoj širom naše zemlje, posebno u seoskim sredinama. Na taj način će se pružiti podrška lokalnim zajednicama u razvoju kulture i kulturnog života osnaživanjem institucija i organizacija u ovoj oblasti, obnovom kulturnog nasleđa i povećanjem kulturne participacije.

Osnovni cilj projekta je sagledavanje stanja kompletnog kulturnog sistema na nivou gradova i opština u Srbiji, kako javnog tako i civilnog i privatnog sektora i, zahvaljujući projektu, razvoj sistema za praćenje sprovođenja mera kulturnih politika, kao podrška razvoju strateškog planiranja u oblasti kulture na lokalnom i nacionalnom nivou. U sklopu razvoja informacionog sistema, planirano je programersko unapređenje u okviru projekta e-Kultura, čime će biti omogućen lakši i jednostavniji pristup podacima i njihovo korišćenje za izradu lokalnih strategija razvoja kulture, kao i za razvoj projekata i programa koji doprinose obogaćivanju kulturnog života građana širom Srbije i lakšojdostupnosti znanja o kulturnom razvoju i programa različitim ciljnim grupama. U tom smislu, odgovarajuća pažnja će biti posvećena i razvoju pretražive javno dostupne baze sa skenovima do sada objavljenih publikacija Zavoda, kao i drugim sličnim projektima.

Shodno tome, dodatni cilj projekta je i pokretanje inicijative strateškog planiranja u kulturi i razmatranje mogućnosti za saradnjom sa lokalnim samoupravama u cilju izrade lokalnih planova razvoja kulture, u čemu Zavod ima dugogodišnje iskustvo. U okviru projekta određene aktivnosti će biti sprovedene radi uspostavljanja i učvršćivanja partnerskih odnosa sa lokalnim samoupravama, kao i sa različitim ustanovama i organizacijama na svim nivoima, koje će omogućiti razvoj i realizaciju zajedničkih projekata u istraživačkoj, izdavačkoj i drugim delatnostima, kao što je na primer u 2020. pripremljen sadržaj publikacije o vranjskom muzičkom nasleđu u saradnji sa gradom Vranjem. Takođe, planiran je nastavak rada na objavljivanju publikacija posvećenih lokalniom razvoju kulture, kao i nematerijalnoj i gastronomskoj baštini. Tokom 2021. godine planirane su i aktivnosti pripreme publikacije „Ukusi Deliblatske peščare“.

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве