Културне политике и локални културни развој

Завод за проучавање културног развитка je у досадашњем раду био посебно посвећен локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је праћење стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији.

Завод за проучавање културног развитка je у досадашњем раду био посебно посвећен локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је праћење стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији. У Републици Србији, према подацима Завода, тренутно функционише 526 јавних установа културе, у 162 јединице локалне самоуправе. Поред јавних установа културе, цивилни и приватни сектори имају значајну улогу у обогаћивању културне понуде, промоцији друштвено одговорних вредности, као и стваралаштва појединаца и организација. У досадашњим истраживањима Завода мапирано је око 2.000 удружења у култури, међу којима се највећи број бави културно-уметничким аматеризмом.

Завод за проучавање културног развитка обезбедиће подршку Министарству културе и информисања у припреми и реализацији активности пројекта „Престоница културе Србије“, како би сваке године одређена локална средина могла да буде проглашена престоницом културе Србије, да би се промовисао и охрабрио локални културни развој широм наше земље, посебно у сеоским срединама. На тај начин ће се пружити подршка локалним заједницама у развоју културе и културног живота оснаживањем институција и организација у овој области, обновом културног наслеђа и повећањем културне партиципације.

Основни циљ пројекта је сагледавање стања комплетног културног система на нивоу градова и општина у Србији, како јавног тако и цивилног и приватног сектора и, захваљујући пројекту, развој система за праћење спровођења мера културних политика, као подршка развоју стратешког планирања у области културе на локалном и националном нивоу. У склопу развоја информационог система, планирано је програмерско унапређење у оквиру пројекта e-Kултура, чиме ће бити омогућен лакши и једноставнији приступ подацима и њихово коришћење за израду локалних стратегија развоја културе, као и за развој пројеката и програма који доприносе обогаћивању културног живота грађана широм Србије и лакшојдоступности знања о културном развоју и програма различитим циљним групама. У том смислу, одговарајућа пажња ће бити посвећена и развоју претраживе јавно доступне базе са скеновима до сада објављених публикација Завода, као и другим сличним пројектима.

Сходно томе, додатни циљ пројекта је и покретање иницијативе стратешког планирања у култури и разматрање могућности за сарадњом са локалним самоуправама у циљу израде локалних планова развоја културе, у чему Завод има дугогодишње искуство. У оквиру пројекта одређене активности ће бити спроведене ради успостављања и учвршћивања партнерских односа са локалним самоуправама, као и са различитим установама и организацијама на свим нивоима, које ће омогућити развој и реализацију заједничких пројеката у истраживачкој, издавачкој и другим делатностима, као што је на пример у 2020. припремљен садржај публикације о врањском музичком наслеђу у сарадњи са градом Врањем. Такође, планиран је наставак рада на објављивању публикација посвећених локалниом развоју културе, као и нематеријалној и гастрономској баштини. Током 2021. године планиране су и активности припреме публикације „Укуси Делиблатске пешчаре“.

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве