Културне политике на нивоу округа Србије

У периоду 2010-2011 године истраживачки тим Завода за проучавање културног развитка реализовао је пројекат Културне политике на нивоу округа Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.
Поменути пројекат наставак је истраживања Локалне културне политике, где су истраживачи Завода обишли све општине у 24 округа Србије, јер свака општина као засебна јединица негује различите облике културне продукције, понуде и активности.

У периоду 2010-2011 године истраживачки тим Завода за проучавање културног развитка реализовао је пројекат Културне политике на нивоу округа Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.
Поменути пројекат наставак је истраживања Локалне културне политике, где су истраживачи Завода обишли све општине у 24 округа Србије, јер свака општина као засебна јединица негује различите облике културне продукције, понуде и активности.
Циљ пројекта био је сагледавање тренутног стања у култури у поменутим срединама, као и домети и потенцијали међусобне сарадње као допринос умрежавању културних актера на нивоу Републике Србије, али и подршка локалним заједницама у очувању традиције и идентитета, као и новим тенденцијама и креативној енергији у сфери културе.
Основна идеја је да се пружи подстицај креирању локалних културних политика, а самим тим и пружи допринос културној политици Србије.
Пројектне активности обухватиле су истраживање – теренско снимање стања у области материјалних, људских и програмских капацитета; компаративну анализу стања у установама културе на нивоу општина и округа; преглед проблема и препоруке за даљи развој локалних културних политика.
У току рада на пројекту уочено је неколико група проблема у вези са креирањем културне политике, међу којима су највидљивији: финансијски проблеми, неадекватна сарадња међу културним актерима унутар локалних заједница, некоординисаност градских и општинских иницијатива, недовољна развијеност комуникације између републичких и локалних доносилаца одлуке у области културе, недостатак систематског истраживања, као и праћења и евалуације активности из области културне политике.
Резултати истраживања представљају полазну основу за креирање упутстава и препорука за унапређење и одрживи развој локалне културне политике, као и креирање културне политике Србије. Један од најзначајнијих резултата Пројекта је учешће Завода у дефинисању локалних планова развоја културе и стратешким анализама културе у градовима Србије (Шабац, Ваљево, Крагујевац).

Публикација: Културни ресурси округа Србије

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве