Прва фаза пројекта "Културне потребе и навике просветних радника"

8. маја 2016.

Последњих година у јавним расправама и писаним документима више пута је било речи о потреби да се успостави системска сарадња школа и институција културе. Истраживања о културној партиципацији Завода за проучавање културног развитка већ су показала да млади у релативно малој мери учествују у јавној културној потрошњи, док је до сада неистражено колико просветни радници учествују у јавној културној потрошњи и какве су њихове културне потребе. Посебно би било важно истражити какви су ставови просветних радника према унапређењу сарадње школа са институцијама културе и како опажају своју улогу у процесу развоја културних потреба и навика младих.

Предлог је да се спроведе пилот истраживање у Београду, његовим централним и приградским општинама. Заједно са стручним организацијама Удружењима просветних раднике и Секретаријатом за образовање Београд, одредила би се циљна група и испитале би се културне навике и потребе просветних радника, као и њихови ставови у вези са развојем културних потреба и навика ученика и сопственом улогом у том процесу.

У 2016. години предвиђено је да се уради пројектовање истраживања и теоријска припрема која подразумева концептуализацију истраживања, теоријско и операционално одређење предмета истраживања, појмовно-хипотетички оквир, избор метода и техника истраживања и креирање инструмента за прикупљање података.

Координатор: Дејан Загорац

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка