Мапирање и анализа организација Срба ван матице у области културе

16. фебруара 2021.

Пројекат Мапирање и анализа организација Срба ван матице у области културе обухвата истраживање распрострањености, профила, организационих модела, потреба и могућности организација у области културе, које су формирали и којима руководе носиоци српског културног идентитета насељени ван граница Републике Србије. Циљ пројекта је унапређење културне сарадње између Републике Србије и Срба ван матице, допринос очувању српског културног идентитета припадника српског народа у дијаспори (расејању) и земљама региона и њиховог културног стваралаштва и допринос репрезентацији културе Републике Србије и српског народа у иностранству. Имајући у виду да Министарство културе и информисања путем годишњег конкурса подржава културну делатност Срба у иностранству, што чини и Министарство спољних послова, односна Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Завод за проучавање културног развитка посветиће део својих активности мапирању и анализи рада организација Срба у региону (Румунија, Мађарска, Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија), као и у земљама у којима је настањен већи број Срба (Аустрија, Италија, Француска, Велика Британија, Немачка). Поред тога, биће формирани упитници и послати изабраним организацијама Срба ван матице, на основу којих ће се утврдити начин њиховог рада, финансирање, сарадња са установама, удружењима и другим субјектима у матичној држави, као и ван матице, програми, посећеност програма, промоција њиховог рада, као и проблеми са којима се суочавају. Такође, у оквиру пројеката промовисања других активности Завода, попут Временске линије културе Републике Србије и Срба ван матице и монографије „Француска и Србија: Векови пријатељства“ могуће је остварити контакте у земљи и иностранству, у оквиру међународне сарадње, са организацијама Срба ван матице у циљу бољег упознавања са њиховом делатношћу и могућностима сарадње са матичном државом. На основу истраживања биће формирани закључци и препоруке за унапређење сарадње између Републике Србије и организација Срба ван матице, као и за њихово што успешније функционисање.

План рада:
1. фаза – Уводно истраживање историјата српске дијаспоре и Срба у земљама региона са
посебним освртом на питања очувања културног идентитета, као и законских и планских
оквира сарадње између Републике Србије и организација Срба ван матице;
2. фаза – Анализа конкурса МКИ и МСП (у периоду од 2018. до 2020. године) и мапирање
организација Срба ван Србије уз формирање базе података;
3. фаза – Креирање упитника и достављање путем електронске поште одабраним
организацијама Срба ван матице;
4. фаза – Анализа и систематизација прикупљеног материјала и израда;
5. фаза – Израда електронске публикације и представљање резултата истраживања јавности.

Координатори: Владимир Коларић, Богдана Опачић и Дејан Загорац

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка