Међународне активности Завода за проучавање културног развитка

3. фебруара 2020.

У оквиру међународних активности, Завод ће током 2020. године реализовати следеће активности:

Завод ће у домену своје делатности настојати да обезбеди подршку, односно учествује у изради извештаја о стању у области културе, европским телима надлежним за праћење процеса евроинтеграција (Савет Европе, Европска комисија), као и за регионалне и европске иницијативе и програме у које је Србија укључена  (Регионални савет за сарадњу, Путеви културе, Дунавска стратегија…).

Завод ће као партнер у оквиру Националне контакт тачке за Унеско Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних израза наставити да учествује у њеној промоцији и имплементацији, и у прикупљању информација за потребе редовног извештавања. Завод ће наставити да присуствује заседањима Скупштине или Комитета. Током 2020. године очекује се учешће Србије у имплементацији методологије Култура 2030 Индикатори (Culture 2030 Indicators), иновативног алата за праћење доприноса културе циљевима одрживог развоја према Агенди 2030. Србија се за примену ове методологије пријавила упитником у 2019. години. Планиране су активности на том пољу, као и у циљу израде предлога Националне мапе пута за примену Конвенције 2005 у дигиталном окружењу.

Завод ће, као технички реализатор ЦДИС пројекта, односно алата за сагледавање мултидимензионалне улоге културе у развојним процесима, наставити да прати промене у областима свога деловања.

Завод је партнер на реализацији пројекта “Упознајте своје суседе у трећем добу” (Discovering European Neigbours in the Third Age” чији је координатор организација ИЛЕУ из Улма (Немачка) а поред Завода и немачког партнера из Франкфурта у реализацији пројекта учествују организације из Бугарске, Румуније, Италије и Француске. Пројекат се реализује кроз програм Erasmus+. Циљ пројекта је да подстакне сарадњу млађих генерација (студенти и особе старости до 60 година) са особама у трећем добу (65+ година старости) у погледу преношења усмених историја коришћењем нових технологија те на тај начин обезбеди боље разумевање услова живота старијих особа у шест европских земаља. У циљу развоја међународне сарадње Завода, реализација поменутих активности ће једним делом бити финансирана средствима опредељеним за пројекат Међународне активности Завода за проучавање културног развитка.

У оквиру своје делатности Завод ће настојати да развија сарадњу са сличним институцијама у иностранству на билатералној основи, али и да буде подршка у билатералној сарадњи Министарства културе и информисања. Завод планира да промовише књигу посвећену српско-француским културним односима, чији је аутор француски историчар Алексис Труд.

Посебна група активности односи се на интензивирање ангажмана у правцу успостављања партнерских односа са институцијама из других земаља, како би се појачали капацитети Завода за учешће у међународним пројектима подржаним у оквиру програма попут Креативне Европе, Хоризонта 2020, Ерасмус Плус, Дунавског Транснационалног програма, ИПА програма и др. То подразумева учешће на међународним скуповима и радним састанцима, како би се обезбедили услови, и потом, припремиле конкурсне пројектне пријаве и документација, као и на конференцијама и другим стручним скуповима који могу допринети већој видљивости и бољем повезивању Завода на међународном плану.

Такође, у плану је да редовни годишњи састанак ЕГМУС-а, европске мреже за статистику о музејима, чији је Завод члан од 2017. године, буде организован у Заводу.

Биће реализоване и међународне активности које су повезане са осталим пројектима Завода, као што је на пример пројекат везан за путеве културе као и са пројектима финансираним из европских и других међународних фондова.

Осим тога, настојаће се да Завод своје активности посвети снажењу комуникације и сарадњи са носиоцима српског културног идентитета ван граница Србије као и истраживању њихове делатности.

Стручни сарадници: Владимир Коларић, Маријана Миланков, Биљана Јокић, Богдана Опачић, Маша Вукановић, Бојана Субашић, Маја Маринковић, Дејан Загорац.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка