Међународне активности Завода за проучавање културног развитка током 2019. године

10. августа 2019.

У оквиру међународних активности, Завод је током 2019. остварио различите подухвате на међународном плану.

Завод је у домену своје делатности пружао стручну подршку и  учествовао у изради извештаја о стању у области културе, европским телима надлежним за праћење процеса евроинтеграција (Савет Европе, Европска комисија), као и за регионалне и европске иницијативе и програме у које је Србија укључена (Регионални савет за сарадњу, Путеви културе, Дунавска стратегија…).

Завод је као партнер у оквиру Националне контакт тачке за Унеско Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних израза  учествовао у њеној промоцији и имплементацији, и у прикупљању информација за потребе Четворогодишњег извештаја. Завод је присуствовао и редовним заседањима Скупштине и Комитета.

Завод, као технички реализатор ЦДИС пројекта, односно алата за сагледавање мултидимензионалне улоге културе у развојним процесима, пратио је промене у димензијама за које је задужен, односно у онима у којима су промене заступљене.

У оквиру механизма сарадње Кине са земљама Централне и Источне Европе (ЦИЕЗ 16+1), Завод  је учествовао у писању извештаја о стању у области културе и културних индустрија и организацији догађаја, те ће наставити да прати стање у релевантним областима и сарађује са партнерима из иностранства.

У оквиру своје делатности Завод је развио сарадњу са сличним институцијама у иностранству на билатералној основи и трудио се да буде подршка у билатералној сарадњи Министарству културе и информисања. Завод је у  оквиру своје издавачке делатности  објавио књигу посвећену српско-француским културним односима, чији је аутор француски историчар Алексис Труд. Књига се састоји из сегмената посвећених историјату српско-француских културних односа и културном наслеђу (српско у Француској и француско у Србији). Реч је о двојезичном издању (српски и француски)  које ће бити посебно промовисано у Француској. Поред ове књиге размотрају се  могућности  за објављивање других издања и публикација које доприносе ефективности међународних активности Завода.

Посебна група активности односи се на успостављање и стални развој партнерских односа са институцијама из других земаља. Повећани су капацитети Завода за учешће у међународним пројектима подржаним у оквиру програма попут Креативне Европе, Хоризонта 2020, Ерасмус Плус, Дунавског Транснационалног програма, ИПА програма и др, те је сарадња са представницима ових институција сада много интензивнија.

Координатори: Владимир Коларић, Маријана Миланков, Биљана Јокић, Богдана Опачић, Маша Вукановић, Бојана Субашић.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка