Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације

Студија „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“ настала је као резултат емпиријског истраживања у 15 локалних самоуправа са највећим бројем становника нерачунајући Београд, односно најразвијенијом културном инфраструктуром, притом поштујући регионалну заступљеност градова у узорку (Крагујевац, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Сомбор, Лесковац, Врање, Смедерево, Ниш и Зајечар).
Методологија је подразумевала прикупљање квантитативних података путем упитника од градских управа и јавних установа културе, као и разговоре у оквиру фокус група и интервјуе са представницима актера у култури ради сагледавања стања и анализе изазова у области културе у локалним заједницама. Студија садржи анализу културних система 15 градова, упоредну анализу на нивоу тих градова, теоријску анализу модела локалних културних политика и идентитета, као и препоруке за унапређење локалних културних политика инструментима на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

Преузмите студију

Преузмите брошуру

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве