Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације (истраживање спроведено у оквиру ПЕРФОРМ пројекта)

Завод за проучавање културног развитка и Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у Београду су, током 2018. године, партнерски спровели истраживање на тему модела локалних културних политика у 15 градова Србије и могућностима њиховог унапређења.

Завод за проучавање културног развитка и Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у Београду су, током 2018. године, партнерски спровели истраживање на тему модела локалних културних политика у 15 градова Србије и могућностима њиховог унапређења. Наручилац овог истраживања било је Министарство културе и информисања, а пројекат је на конкурсу Републичког секретаријата за јавне политике изабран за подршку у оквиру ПЕРФОРМ пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу, који спроводе Хелветас и Универзитет у Фрибургу.

Циљ истраживања била је анализа система културе на локалном нивоу – од локалне културне политике до културне понуде градова у Србији. Сходно томе, сагледани су организација и функционисање локалних одељења задужених за област културе, установа културе у сегменту партиципације и презентације програма, као и учешће свих заинтересованих појединаца и актера у локалној културној политици, чиме се стекао увид у димензију партиципативности и демократизације културе на локалном нивоу. Емпиријско истраживање обухватило је 15 локалних самоуправа које имају највећи број становника, односно најразвијенију културну инфраструктуру, уз поштовање регионалне заступљености градова у узорку (Крагујевац, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Сомбор, Лесковац, Врање, Смедерево, Ниш и Зајечар). Методологија је подразумевала прикупљање квантитативних података путем упитника од градских управа и јавних установа културе, и реализацију фокус група са представницима установа и удружења у култури ради сагледавања стања и анализе изазова у области културе у локалним заједницама. Студија на 300 страна, као резултат овог научно-истраживачког пројекта,  садржи анализу културних система 15 градова, упоредну анализу на нивоу тих градова, теоријску анализу модела локалних културних политика и идентитета, као и препоруке за унапређење локалних културних политика инструментима на републичком, покрајинском и локалном нивоу.Након реализације пројекта промоција резултата уприличена је у Министарству културе и информисања у Београду и у девет градова (Ниш, Крагујевац, Суботица, Чачак, Крушевац, Панчево, Лесковац, Смедерево, Краљево).

 

Руководилац: проф. др Весна Ђукић, редовни професор Факултета драмских уметности

 

Координатор пројектних активности: др Вук Вукићевић, директор Завода за проучавање културног развитка

 

Истраживачи сарадници: Богдана Опачић, Бојана Субашић и др Ана Стојановић, истраживачице у Заводу за проучавање културног развитка, Вирџинија Ђековић и Татјана Николић, докторанткиње Факултета драмских уметности

 

Стручни консултант на пројекту: проф. др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор Факултета драмских уметности

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве