Нове сталне поставке музеја у Србији – резултати истраживања, мр Драгана Мартиновић

26. фебруара 2020.

У овој публикацији дат је приказ нових сталних поставки пет народних музеја у Србији које су реформисане након 2010. године. У оквиру првих поглавља говори се о феномену музеја и сталних поставки са музеолошке, културолошке, антрополошке, социолошке тачке гледишта, кроз њихов развој како у европским, тако и у нашим условима. У осталим поглављима анализиран је садржај сталних поставки одабраних музеја, уз исказе кустоса и аутора поставки у сваком музеју понаособ, и презентовани су статистички подаци добијени из разговора са посетиоцима ових музеја, поткрепљени графичким приказима. Уз констатовану потребу за трансформисањем и бољим функционисањем музеја у Србији, те сталним осавремењавањем њихових поставки, издвојени су и конкретни предлози за побољшање концепта сталних поставки.

ПРЕУЗМИТЕ ПУБЛИКАЦИЈУ

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка