Музеји Београда

1. јануара 2009.

Завод за проучавање културног развитка иMultimedia Center Group издали су у тиражу од 500 примерака ЦД РОМ на српском и енглеском језику Музеји Београда. Очекује се да се нађе у продаји до 11. септембра.

Музеји Београдаподразумевају текстуално и фотографско представљање музеја на територији града Београда. Представљање је замишљено кроз компакт диск презентацију покретних културних добара тј. музејских експоната и музејских зграда односно локалитета у којима се експонати чувају, обрађују и излажу. Текст је доступан на српском (ћирилично писмо) и енглеском језику. Музеји Београда имају за циљ популарно представљање културног наслеђа и ликовних програма београдских музеја. Јавност шира и стручна има потребу за увидом у тачан број музеја на територији Београда и за упознавањем са њиховим програмима. Пројекат би требало да одговори потребама за презентацијом културног наслеђа наше престонице у туристичке и информативне сврхе као и потребама за повезивањем различитих музејских садржаја и програма.

Представљена грађа је прикупљена до јуна 2006. године тако да нису обухваћене 2007. и 2008. година. То је учињено јер смо одобрена средства пре три године искористили за лектуру и превод текстова као и за израду итинерера. Пошто су додатна средства уплаћена, тек у овој 2009. години се приступило изради програма и дизајна презентације. Зато молим музејске службе за разумевање, с обзиром да су изостављене претходне две године. У презентацију су укључени и Дворски комплекс на Дедињу, Београдска тврђава и Ботаничка башта који нису музеји у класичном смислу.

Користим прилику да се захвалим љубазном особљу овде представљених музеја са којима сам имао одличну сарадњу и надам се да ће Музеји Београда наићи на добар пријем, наравно уз добронамерне критике.

Захвалан сам свим учесницима на изради ЦД-а Музеји Београда, као и Министарству културе Републике Србије и Секретаријату за културу града Београда на помоћи и подршци.

Приређивач
Пеђа Пивљанин

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка