Надзорни одбор

Надзорни одбор је према Закону о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка, орган надзора. Послови које обавља Надзорни одбор одређени су чланом 45. истог закона и чланом 42. Статута Завода.

Решењем Владе РС о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-10278/2016 од 29.12.2016. године
У НО Завода именују се:

  1. за председника: проф. др Владимир Познанић, редовни професор Факултета за економију, финансије и администрацију у Београду;
  2. за чланoве:
    – др Биљана Јокић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка