Надзорни одбор

Надзорни одбор је према Закону о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка, орган надзора. Послови које обавља Надзорни одбор одређени су чланом 45. истог закона и чланом 42. Статута Завода.

Решењем Владе РС о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-1966/2021 од 11.03.2021. године
У НО Завода именују се:

  • за председника: др Марко Бојић, из Јагодине, председник
  • за чланoве:

– Славко Спасић, дипл. биолог и мастер инжењер организационих наука, члан

– Маријана Узуновски, координатор документалиста, Завод за проучавање културног развитка, члан

 

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве