Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je prema Zakonu o kulturi ,,Službeni glasnik RS“ broj 72/09; 13/16; 30/16 – ispravka, organ nadzora. Poslovi koje obavlja Nadzorni odbor određeni su članom 45. istog zakona i članom 42. Statuta Zavoda.

Rešenjem Vlade RS o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, 24 Broj: 119-1966/2021 od 11.03.2021. godine
U NO Zavoda imenuju se:

  • za predsednika: dr Marko Bojić, iz Jagodine, predsednik
  • za članove:

– Slavko Spasić, dipl. biolog i master inženjer organizacionih nauka, član

– Marijana Uzunovski, koordinator dokumentalista, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, član

 

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве