Нови 168. број часописа Култура

20. новембра 2020.
Објављен је 168. број часописа Култура, у издању Завода за проучавање културног развитка, који садржи три тематске целине: Фантастично у култури, Култура књиге код мањина у Војводини и Култура видео игара.
Темат „Фантастично у култури“ приредио је др Младен Јаковљевић, који у уводној речи наводи како „разумевање релевантности фантастичног у културолошком контексту, као и културолошких аспеката фантастичних стварности и њихових уметничких представа, доприноси разумевању разлога зашто су и како одређене креативне и уметничке праксе повезане са начинима на који људи путем фантастичног доживљавају свет у којем живе. Ма колико креативни и маштовити измишљени светови били, они су непосредни или посредни одраз познатог света. Фантастични и зачудни одрази стварности у уметности, који балансирају на размеђи митско-историјске и објективне стварности, пружају прилику за сагледавање себе и сопствене стварности из другачије перспективе, или на другачији начин“.
Текстови у темату баве се одјецима артуријанске традиције у научној фантастици, менталним, виртуелним и стварним топографијама Толкинове Средње земље, симболизмом даме и једнорога у сликарству Гистава Мироа, културним значајем постколонијалног магијског реализма, изазовима антропоцентризма у фантастици и имагинарним протагонистима фразема савременог италијанског језика.
Др Вирђинија Поповић, као приређивач тематске целине „Култура књиге код мањина у Војводини“ избор текстова мотивише ставом да се „целокупан живот мањина у Војводини доследно таложи у књизи“, као „микромоделу целокупне културе“, па се објављени радови баве „распрострањеношћу и специфичним развојем културе књиге и читања“ код мањина у овом делу Србије. Радови објављени у овом темату баве се средњовековним библиотекама на тлу данашње Војводине, преводилачком делатношћу Румуна са тог простора, књигом и просветом као средством нацификације војвођанских Немаца, развојем књижевног стваралаштва на румунском језику у Војводини и колекционарством као видом очувања културног наслеђа.
„Култура видео игара“, тематска целина коју је приредио др Драган Ђорђевић, полази од става да су „дигиталне технологије постале неопходне, чак насушне“ и да је „свакодневница младих, у првим деценијама 21. века, сасвим обележена дигиталном културом и посебно културом играња видео игара“. Темат доноси радове о односу глобалног капитализма и видео игара, медијској конвергенцији видео игара и филма, наратолошком и лудолошком приступу проучавању видео игара, природи видео игара као новог медија, лудичком измештању библијског мита.
Поред тематских целина, нови број Културе доноси и текстове у рубрикама Истраживања, Осврти и Прикази.
Сви радови објављени у часопису доступни су на сајту casopiskultura.rs, као и на мобилној апликацији коју можете преузети са интернет платформе Google Play.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка