Објављена књига Културна партиципација грађана Србије

У издању Завода за проучавање културног развитка објављена је књига Културна партиципација грађана Србије, аутора Слободана Мрђе и Маријане Миланков. Књига је настала као део истоименог пројекта Завода реализованог 2019. године, чије је језгро чинило анкетно емпиријско истраживање на националном узорку, са основним циљем да  да се стекне увид у структуру културне партиципације грађана наше земље.

У издању Завода за проучавање културног развитка објављена је књига Културна партиципација грађана Србије, аутора Слободана Мрђе и Маријане Миланков. Књига је настала као део истоименог пројекта Завода реализованог 2019. године, чије је језгро чинило анкетно емпиријско истраживање на националном узорку, са основним циљем да  да се стекне увид у структуру културне партиципације грађана наше земље.

Анкетирање је обављено у октобру и новембру 2019. године, при чему је од планираних 1.600 анкетиран 1.521 испитаник, што представља 95.0% реализације узорка. У истраживању је учествовало 50 анкетарки и анкетара из средина у којима је вршено истраживање или са територијално ближих општина.

Анкетирање је обављено уз помоћ стандардизованог упитника који се састојао од 50 питања, подељених у 7 група, при чему се први део упитника односио на стандардне социодемографске варијабле а други је био посвећен зависним варијаблама, као што су културна интересовања, културне навике, информисање и комуникација, уз посебан сегмент упитника везан за оцену личног благостања.

Захваљујући оваквом анкетном истраживању добијени су подаци  о томе шта испитаници воле да раде из домена културе (културне аспирације), шта стварно раде (културне праксе), колико троше на културу и друго, а прикупљеи подаци о социодемографским карактеристикама испитаника омогућили су идентификацију позиције испитаника у социјалном простору и идентификацију њихових професионалних, образовних и урбаних карактеристика.

У студији су анализирани и приказани подаци за које је процењено да би могли да буду од користи креаторима културне политике на свим нивоима, установама културе, формалним и неформалним уметничким групама, као и широј заинтересованој јавности.

Истраживање Културна партиципација грађана Србије ослањало се на ранија истраживања културне партиципације на националном нивоу које је спровео Завод: Културне праксе грађана Србије (2010)) и Културне потреба, навике и ставови грађана Србије (2015) и садржи компаративну анализу са њима.

Завод за проучавање културног развтка је припремио и електронска издања ове књиге у ЕПУБ и ПДФ формату, посебно прилагођена за читање са екрана, која је могуће преузети са следећих адреса:

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija.pdf

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija.rar

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kulturna-participacija-gradjana-Srbije-KB.pdf

Координацију теренског дела истраживања на основу ког је настала књига урадиле су истраживач Богдана Опачић и организатор истраживања Маја Маринковић. Рецензенти књиге су проф. др Никола Божиловић, проф. др Јелена Ђорђевић и проф. др Бранимир Стојковић, а публикација поред основног текста садржи увод, библографију, појмовни и именски индекс и кратке биографије аутора.

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве