Посетиоци манифестације „Музеји за 10“

3. фебруара 2020.

Истраживачки пројекат „Музеји за 10“ представља континуирани истраживачки пројекат, који је покренут 2015. године на иницијативу представника музеја – организатора манифестације, која је те године први пут одржана. Идеја еј да се манифестација прати и њен развој планира на основу емпиријских података. Пројекат такође представља пример добре праксе – све активности планирају се партнерски са представницима Одбора манифестације, којима се након завршетка истраживачког циклуса презентују подаци са препорукама за наредни период. Будући да се подаци из 2017. године нису значајно разликовали у односу на оне из 2016. године, направљена је пауза, те је план да се 2020. године спроведе нов истраживачки циклус. При том, у међувремену су спроведене промене концепта манифестације (програмска концепција и назив), па се очекује да подаци који би били прикупљени 2020. године открију и какви су ефекти тих промена и вишегодишњег трајања манифестације на њену препознатљивост и ставове посетилаца о манифестацији и музејима.

Предмет истраживања

У складу са резултатима из претходних циклуса, планиран је наставак истраживања ставова посетилаца манифестације о овако конципираној манифестацији, као и о раду музеја пре и после манифестације. Као и ранијих година, планиране су анализе различитих категорија посетилаца, будући да се на музејским манифестацијама редовно бележи значајан прилив посетилаца, који немају навику да посећују музеје осталим данима, а који представљају потенцијалну публику редовних музејских програма. У складу с тим, резултати истраживања, осим што треба да пруже емпиријски основу за евалуацију манифестације, такође треба да допринесу сагледавању начина на које је могуће планирати развој музејске публике.

Руководилац пројекта: Биљана Јокић
Истраживачи: Слободан Мрђа, Драгана Мартиновић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка