Промоција и имплементација УНЕСКО Конвенције о заштити и унапређењу културне разноликости

4. априла 2017.

Завод за проучавање културног развитка је заједно са Министарством културе и информисања одређен за Контакт тачку (према члану 9. и 28. Конвенције) за Србију за промовисање и имплементацију Конвенције о заштити и промоцији разноликости културних израза (УНЕСКО, 2005) и размену информација које се односе на Конвенцију. Наша земља је Конвенцији приступила 2009. године. С обзиром на ову чињеницу у плану рада Завода за 2017. годину су следеће активности:

 Израда извештаја о мерама и дометима у области културне политике које је Република Србија применила у последње четире године са циљем подстицања и подржавања развоја
15
културних разноликости. Израда извештаја подразумева интензивну сарадњу са институцијама културе, организацијама цивилног сектора, као и доносиоцима одлука на свим нивоима културног развоја.  Завод ће у сврху ефикасне израде овог свеобухватног извештаја, у процес прикупљања и анализе података, укључити организације цивилног сектора и експерте из различитих области културне продукције и креативних индустрија.

 С обзиром на то да Конвенција предвиђа да се поводом њене имплементације Органи Конвенције редовно састају, потребно је определити средства за присуствовање једном од заседања Скупштине или Комитета.  До сада су као представнице Контакт тачке испред Завода на заседањима Органа присуствовале Маријана Миланков, на Трећем редовном заседању Скупштине чланица/потписница Конвенције у Паризу (у јуну 2011. године), мр Ана Стојановић на Шестом редовном заседању Међувладиног комитета (у децембру 2012. године) и четвртом заседању Скупштине (у јуну 2013.). На Осмом редовном заседању Међувладиног комитета представник Завода била је Бојана Субашић. Једном од заседања, Скупштине или Комитета, у 2017. години, присуствоваће Тамара Петровић, координаторка активности Завода у циљу промовисања и имплементације Конвенције о заштити и промоцији разноликости културних израза (УНЕСКО, 2005) .

Координатор: Тамара Петровић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка