Промоција издања Завода: мр Д. Мартиновић, Н. Михаљинац, ма Д. Тадић, „Атлас галерија и излагачких простора у Србији“

6. новембра 2015.

Промоција публикације “Атлас галерија и излагачких простора у Србији” (2014, Завод за проучавање културног развитка, у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије) одржана је у петак, 6. новембра у 12 часова у Галерији Завода за проучавање културног развитка, ул. Риге од Фере бр. 4.

О публикацији су говорили:

мр Драгана Мартиновић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка
ма Димитрије Тадић, саветник за визуелне уметности и мултимедије Министарства културе и информисања
Нина Михаљинац, асистент на Факултету драмских уметности, предмет Културна политика и менаџмент у култури
Милица Пекић, Галерија 12 ХУБ, Београд
Мирослав Карић, Ремонт – независна уметничка асоцијација, Београд

DSCF4167

Публикација „Атлас галерија и излагачких простора у Србији“ представља, у форми адресара, галерије и излагачке просторе у Србији чији се рад финансира средствима из буџета свих нивоа власти (општине, града, Покрајине и Републике), било да се ради о финансирању програма или о финансирању материјалних трошкова. Публикација ће омогућити да актери који учествују у стварању и развоју домаће савремене визуелне сцене, стекну увид у структуру система галерија и излагачких простора у Србији. Један од циљева објављивања овог адресара јесте да се подстакне и убрза комуникација између представника сцене савремених визуелних уметности, и тиме олакша будућа професионална сарадња.

atlas_web
„По први пут се код нас појављује оваква база података која је уједно показатељ значајних инфраструктурних потенцијала и постојећих ресурса система визуелних уметности. Нисмо увек свесни у којој мери галерије и излагачки простори имају и могу имати утицај на обликовање и развијање ставова, критичког мишљења, културних потреба, понашања, комуникације. Не само да је ово сазнање важно за рад сваке појединачне галерије и излагачког простора, него је и посебно значајно када се укрсти са охрабрујућим податком о томе да у Србији, у овом тренутку, делује око триста галерија и излагачких простора, који окупљају своје стално запослене, уметнике, активисте, спољне сараднике: кустосе и историчаре уметности, волонтере, графичке дизајнере, менаџере, фотографе, новинаре, теоретичаре, архитекте, техничаре, колекционаре, посетиоце и сталну публику!“ (стр. 17-18)
Ова публикација је део дугорочног развојног истраживања „Програмске и пословне политике галеријских и излагачких простора у Србији” које се реализује у оквиру истраживачке делатности Завода за проучавање културног развитка. Истраживање је покренуто из жеље да се кроз темељну анализу функционисања галерија и излагачких простора пружи подршка унапређењу сцене савремених визуелних уметности. Први корак ка остварењу те замисли јесте мапирање и класификација галерија и излагачких простора, као и графичка презентација основих података о изложбеном систему у Србији.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка