Систем галеријских и излагачких простора у Србији

Након прве фазе истраживања у 2013. години, чији је резултат било мапирање галеријских и излагачких простора у Србији, у виду Атласа ових простора, као и отварања интерактивног сајта пројекта (2014), у оквиру другог дела извршено је истраживање програмских и пословних политика галерија и излагачких простора, на основу дистрибуираних упитника у 2014. години.

Након прве фазе истраживања у 2013. години, чији је резултат било мапирање галеријских и излагачких простора у Србији, у виду Атласа ових простора, као и отварања интерактивног сајта пројекта (2014), у оквиру другог дела извршено је истраживање програмских и пословних политика галерија и излагачких простора, на основу дистрибуираних упитника у 2014. години. Резултати анализе стања галеријског система у Србији биће изнети и објављени у публикацији чије је штампање предвиђено за 2015. годину. За 2015. годину је предвиђено ажурирање и уношење нових података добијених из упитника на отворену интернет страну овог пројекта.

Руководилац пројекта: Драгана Мартиновић

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве