Sporazumi o saradnji

Republički zavod za statistiku
Od 2013. godine Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima potpisan sporazum o saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku u domenu zvanične statistike u kulturu, s obzirom na to da Zavod kontinuirano razvija bazu podataka „e-Kultura“, još od 2001. godine.

Filmske novosti
Sa Filmskim novostima Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sarađuje od 2018. godine, na izradi filmova posvećenih jubilejima „50 godina Zavoda“ (2017) i časopisa „Kultura“ (2018), kao i fimovima posvećenim međunarodnoj konferenciji „Beogradski kontrapunkt“ 2018. i 2019. godine, kada su Filmske novosti pružile usluge snimanja i montaže, a  filmovi su prikazani na programu Radio-televizije Srbije.

Jugoslovenska kinoteka
Sa Jugoslovenskom kinotekom Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sarađivao je u organizaciji međunarodne konferencije „Beogradski kontrapunkt“, koja je 2017, 2018. i 2019. godine održana u prostorijama Kinoteke. Jugoslovenska kinoteka je, pored prostorija, obezbedila i tehničke uslove za realizaciju ove konferencije.

Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
Sa Fakultetom primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je sarađivao prilikom organizacije književnog konkursa za mlade pesnike „Novica Tadić“, ali i objavljivanja edicije „Prisustva“. Tom prilikom Fakultet je obezbedio idejno rešenje za plakete i diplome koje su uručene nagrađenima, kao i idejno rešenje za dizajn edicije i dizajn i prelom pojedinačnih knjiga.

Fakultet dramskih umetnosti
FDU i Zavod su 2018. godine uspostavili ekspertsku saradnju kroz Institut za film, radio i televiziju Fakulteta dramski umetnosti. Saradnja je ostvarena u oblasti podsticanja razvoja i stvaranja uslova za teorijski naučno-istraživački i umetničko-istraživački rad, donošenja strategija i konkretnih planova u oblasti nauke, kulture i umetnosti.

Narodni muzej u Beogradu
Zavod i Narodni muzej u Beogradu su 2018. godine potpisali sporazum u cilju prikupljanja zvanične statistike u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Zavod i Narodni muzej su 04.03.2018. godine realizovali seminar za predstavnike muzeja u Srbiji. Glavni cilj seminara je bio da se predstavnici muzeja informišu o značaju tekućih i planiranih aktivnosti na razvoju zvanične statistike i istraživanja o muzejima, posebno u svetlu mogućnosti za unapređenje rada muzeja i razvoja muzejske publike.

Arhiv Srbije
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Arhiv Srbije su 2018. godine potpisali sporazum u cilju prikupljanja zvanične statistike u oblasti kulture.

Filmski centar Srbije
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Filmski centar Srbije su 2018. godine potpisali sporazum u cilju prikupljanja zvanične statistike u oblasti kulture.

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве