12. poziv Unesko Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

25. March 2021.

Do 16. juna 2021. godine, Unesko će primati predloge projekata u okviru 12. Poziva za apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je uspostavljen Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005) i podržava jačanje dinamičnog kulturnog sektora u zemljama u razvoju.

Ove godine, Fond se pridružuje proslavi Međunarodne godine kreativne ekonomije za održivi razvoj pozivom za izradu projekata koji imaju za cilj da snažno doprinesu kreativnoj ekonomiji u zemljama u razvoju, koje su potpisnice Konvencije iz 2005. godine.

Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije 2005 (među kojima je i Srbija), kao i međunarodne nevladine organizacije registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije 2005.

Projekti moraju dovesti do strukturnih promena kroz:

uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan i strukturni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima
jačanje veština u javnom sektoru i organizacijama civilnog društva za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Svi projekti bi u krajnjem ishodu trebalo da doprinesu održivom kreativnom ekosistemu i Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine.

Od 2010. godine, Fond je obezbedio 8,7 miliona američkih dolara za finansiranje 120 projekata u 60 zemalja u razvoju. Ove raznolike inicijative pomogle su nastanku održivih sistema upravljanja u kulturi, posebno kroz stvaranje povoljnog okruženja za preduzetnike u kulturi, pristup novim tržištima kulturnih dobara i usluga i dostupnost raznovrsnih kulturnih izraza. U 2021. godini, dok se kreativni sektor suočava sa izazovom bez presedana izazvanim Kovid-19 pandemijom, Fond potvrđuje svoju posvećenost da nastavi da ulaže u kulturu i kreativnost kao pokretače održivog razvoja. Pogledajte pregled podržanih projekata.

Maksimalni iznos sredstava koji se može potraživati po projektu je 100.000 američkih dolara. Period implementacije projekata je između 12 i 24 meseca, sa početkom realizacije najranije od aprila 2022. godine. Na konkurs se aplicira putem elektronske platforme, a prijave se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku. Krajnji rok za slanje prijava je do podneva 16. juna 2021. godine.

Dodatne informacije o vrstama prihvatljivih projekata i načinu apliciranja preuzmite na sledećem linku:

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/12-poziv-prilog.pdf

Unesko
12. poziv Unesko Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

 

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка