Arhiva

Tokom više od 50 godina postojanja, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka realizovan je veliki broj projekata. Od samog početka kontinuirano se razvijaju određene istraživačke linije. Poseban fokus istraživanja je na kulturnoj participaciji, odnosno kulturnim potrebama i navikama opšte populacije i posebnih grupa (deca, srednjoškolci, studenti, pripadnici trećeg doba itd.) kao i raznih vidova publike (pozorišna, muzejska, galerijska, festivalska i druge). Dominantne istraživačke linije u Zavodu takođe su usmerene ka kulturnom i prirodnom nasleđu u funkciji održivog razvoja, kao i kreativnim industrijama i kulturnom turizmu. Značajan korpus istraživačkih projekata odnosi se na kulturne politike, a s tim u vezi na probleme u domenu ljudskih resursa i informacionih tehnologija, te generalno na uslove rada u kulturi (materijalni resursi, finansiranje i legislativa).

Sva istraživanja koja je izradio Zavod, sabrana su i klasifikovana po navedenim kategorijama, a publikovani rezultati istraživanja nalaze se u delu publikacija.

Različiti događaji poput naučnih i stručnih skupova, tribina i debata, koje je organizovao Zavod, kao i aktivnosti Galerije Zavoda arhivirani su u delu Događaji. Zavod organizuje i međunarodne događaje na kojima se sučeljavaju mišljenja o važnim pitanjima za razvoj kulture širom sveta poput Beogradskog kontrapunkta na kome učestvuju svetski poznati stvaraoci.

Elektronska baza podataka e-Kultura obuhvata podatke o preko 2.000 organizacija u kulturi Srbije (muzeji, arhivi, zavodi za zaštitu spomenika kulture, pozorišta, galerije, bioskopi, udruženja građana itd). U redovnim godišnjim ciklusima, prikupljaju se podaci o programima i publici odnosno korisnicima, a od 2013. godine izveštaji se redovno publikuju i javno su dostupni na sajtu e-Kulture.
Zavod od 1968. godine objavljuje časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku Kultura, koji ima rang vrhunskog naučnog časopisa na nacionalnom nivou. Arhivu časopisa možete pogledati na sajtu časopisa.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка