Ažuriranje baze podataka o amaterizmu u oblasti narodne igre

23. November 2021.

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Ministarstvo kulture i informisanja, odnosno Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, kao republička ustanova kulture sprovodi istraživanje pod radnim nazivom “Folklorna kulturno umetnička društva” kao nastavak projekta Ministarstva ,,Baza podataka kulturno-umetničkih društava kao pravnih subjekata u oblasti narodne igre“.

Kulturno-umetnička društva u oblasti narodne igre su od posebnog interesa za razvoj dinamičkog kulturnog sektora i za unapređenje mehanizama kulturne politike, kao najbrojniji činioci/subjekti u kulturi koji u svom delovanju objedinjuju dva segmenta kulture: zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremeno stvaralaštvo.

Cilj navedenog istraživanja je da, sagledavajući sadašnje stanje u kome kulturno-umetnička društva rade, izazove i perspektive, omogući strateško planiranje podsticanja amaterizma u Srbiji. Rezultat zajedničkih aktivnosti biće studija na raspolaganju donosiocima odluka prilikom kreiranja akcionih planova za unapređenje položaja amaterizma u Srbiji.

Kroz realizaciju ovog projekta definisaće se polazne osnove za predlaganje i kasnije sprovođenje budućih mera i aktivnosti jednog od segmenta kulturne politike koji se primarno odnosi na oblast umetničke igre u širem smislu, odnosno, narodne igre i njenog stvaralaštva, produkcije i interpretacije u užem određenju.
Tim povodom, 22. novembra 2021. godine, u prostorijama Zavoda, održan je radni sastanak u kome su učestvovali: Đurđijana Jovanović, samostalni savetnik pri Ministarstvu kulture i informisanja sa saradnicima, Zdravkom Ranisavljevićem, etnomuzikologom-etnokoreologom, nastavnikom za užu naučnu oblast Etnokoreologije (Fakultet muzičke umetosti u Beogradu) i Predsednikom Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije (CIOTIS) i Smiljanom Stokić, članom predsedništva UBUS-a (Reprezentativnog udruženja u kulturi) i članom Sektorskog veća za umetnost i humanističke nauke NOKS-a, a ispred Zavoda prisustvovali su dr Slobodan Mrđa, sociolog, koordinator za istraživanja kulturnog razvitka, dr Maša Vukanović, etnolog i antropolog i Marijana Milankov, sociolog.

Na sastanku su razmatrane polazne osnove daljeg delovanja a takođe je napravljen plan budućih aktivnosti.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка