Biblioteka Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

3. February 2020.

Osnovna delatnost Biblioteke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je da omogući pristup informacijama tako što ih sveobuhvatno prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje istraživačima Zavoda, ali i svim zainteresovanim stranama. U obavljanju svoje delatnosti Biblioteka Zavoda prati i primenjuje principe savremenog bibliotekarstva, redovno prati propise i nabavlja aktuelnu stručnu literaturu.

Biblioteka prati izdavačku delatnost iz oblasti stručnih publikacija u zemlji i inostranstvu radi nabavke novih izdanja i podizanja nivoa kvaliteta bibliotečkog fonda. Zahvaljujući nabavci aktuelnih naslova, knjiga, časopisa i stručne literature stekli su se uslovi za dalji rad na povećanju broja čitalaca među studentima, stručnjacima i drugim građanima zainteresovanim za proučavanje kulturnog razvitka. Potrebno je nastaviti sa nabavkom knjiga i literature iz oblasti sociologije, posebno sociologije kulture, kulturne politike, istorije, istorije umetnosti, antropologije i drugih humanističkih nauka i umetničkih domena.

U planu je da se započne sistematizacija u jedinstvenu bazu – elektronsku biblioteku prethodnih godina digitalizovanih (u .pdf formatu) izdanja i građe prikupljene tokom realizacije projekata Zavoda, u skladu sa smernicama Ministrastva kulture i informisanja i drugim internacionalnim sistemima metapodataka.

Planirane su i aktivnosti u pravcu razvoja međubibliotečke pozajmice u zemlji i inostranstvu.

Neophodno  je redovno i kontinuirano raditi na formiranju tekuće bibliografije izdanja Zavoda koja bi, takođe, bila dostupna na sajtu i u budućnosti štampana kao dodatak uz odabrano izdanje Zavoda u manjem, ograničenom tiražu, što će obezbediti prikladan materijal za buduće formiranje retrospektivne bibliografije.

Koordinatori: Jelena Đorđević i Marijana Uzunovski
Saradnici: Jelena Vujanović, Dragana Martinović, Peđa Pivljanin

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка