Delatnost

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovan je 20. aprila 1967. godine ZAKONOM O ZAVODU ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVITKA („Sl. glasnik S.R.Srbije“ br. 18/67) kao ustanova u oblasti kulture.
Osnivačka prava vrši i obezbeđuje Vlada Republike Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisima. Dan Zavoda je 20. april.

Registracija u Privrednom sudu u Beogradu od 16. juna 1967. godine
Potvrda o registraciji kod Republičke službe javnih prihoda 14. oktobar 2002. godine
Obaveštenje o razvrstavanju prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti od 13. avgusta 2018. godine

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je ustanova kulture koja se bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike, prikupljajući informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu. Zavod ima pravo da svoje programe valorizuje i verifikuje na domaćem i stranom tržištu.

Da bi obezbeđivao ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kulture Zavod obavlja sledeće delatnosti:

pretežna delatnost – istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,
obrada podataka, hosting i sl.
ostalo obrazovanje,
delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću,
izdavanje knjiga,
izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.

Od 1968. godine Zavod izdaje časopis KULTURA posvećen sociologiji kulture i kulturnoj politici.

Planove rada i Izveštaje o radu Zavoda počevši od 2009. godine, možete pogledati na linkovima koji slede:

Planovi rada

Izveštaji o radu

Finansijski planovi

Završni računi 

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка