Drugi deo projekta: “Nove stalne postavke muzeja u Srbiji” tokom 2019. godina

14. April 2019.

Predmet drugog dela istraživanja su koncepti novih stalnih (osnovnih) postavki muzeja u Srbiji nakon 2010. godine (u prvom delu su istraživane nove postavke muzeja urađene od 2007. do 2010. godine). Analiza fenomena izložbene prezentacije izvršena je u: Narodnom muzeju u Aranđelovcu (2011), Narodnom muzeju u Šapcu (2015), Narodnom muzeju u Leskovcu (2015), Narodnom muzeju u Beogradu (2018), Narodnom muzeju u Kruševcu (2019). Polazeći od ovovekovnog određenja muzeja kao mesta na kojem se kreira i prezentuje identitet, proizvode narativi i značenja, a artefaktima interpretira dati tekst, predmet ovog istraživanja jeste i: način na koji se oblikuje kontekst na stalnoj postavci; način na koji muzej preko svoje postavke ostvaruje komunikaciju sa korisnicima, okolinom, lokalnom zajednicom; način na koji muzej može, svojim kulturološkim proizvodom, da doprinese i urbanom, te ekonomskom razvoju grada u kojem se nalazi.

Glavni cilj istraživanja je ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. Ostali ciljevi su:

  • istražiti kriterijume i interese koje su postavili kustosi autori i glavni nosioci idejnog rešenja (arhitekte, dizajneri, konzervatori…) novih stalnih postavki;
  • istražiti odnos posetilaca prema novim stalnim postavkama u muzejima.

Što se tiče metodologije istraživanja, korišćena je metoda ispitivanja tehnikom intervjua, i to neusmerenog individualnog intervjua i usmerenog grupnog intervjua (fokus-grupe). Neusmereni individualni intervju obavljen je sa šesnaest kustosa zbirki, tri dizajnera i dvoje arhitekata u pet muzeja. U svakom od pet muzeja održane su po dve fokus-grupe sa po šest do osam ispitanika; razgovori su vođeni sa ukupno 64 ispitanika. Najmlađi ispitanik je imao 18 godina a najstariji 70 godina. Prikupljanje podataka za istraživanje novih stalnih postavki u muzejima Srbije trajalo je od aprila do juna meseca 2019. godine.

Istraživačkim projektom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka „Nove stalne postavke muzeja u Srbiji“ želeli smo ne samo da ukažemo na mesto i domet narodnih muzeja u Srbiji već i da pokažemo da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu.

Rezultati istraživanja objavljeni su u elektronskoj publikaciji „Nove stalne postavke muzeja u Srbiji – rezultati istraživanja“, autora mr Dragane Martinović.

Autor projekta: mr Dragana Martinović, istraživač
Stručni konsultant: dr Slobodan Mrđa, šef Istraživačkog odeljenja
Tehnički saradnik: dr Ivana Popović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка