Inkluzivni muzeji Srbije: iskustva, izazovi i perspektive

16. February 2021.

Društvena odgovornost, socijalno uključivanje i otvaranje ka svim članovima zajednice predstavlja ostvarivanje javnog interesa i u funkciji je savremenog koncepta angažovanih institucija kulture i njihove višeslojne uloge u društvu. Raznolikost perspektiva koje institucije nude u svojim programima, kao i diverzitet publike i omogućavanje participacije svim društvenim grupama i slojevima, jedan je od ključnih zadataka javnih ustanova, što je u skladu sa principom omogućavanja široke dostupnosti i pristupa kulturi. Muzeji kao institucije od poverenja, pored funkcija očuvanja baštine i naučnog proučavanja, u svojim izlagačkim i animatorskim zadacima raspolažu sa širokom paletom načina prezentacija nasleđa i rada sa publikom, te predstavljaju agense socijalnih vrednosti modernog društva. S tim u skladu, tema obeležavanja Međunarodnog dana muzeja za 2020. godinu, postavljena od strane Međunarodne mreže muzeja bila je „Muzeji za jednakost: Raznolikost i inkluzija“. Na tragu ove važne teme i sa tim zadatkom, Zavod će sprovesti istraživanje koliko su muzeji u Srbiji inkluzivni za osetljive grupe u Srbiji. Istraživanje tako daje svoj doprinos i ostvarivanju UN Cilja održivog razvoja 10 – koji se odnosi na smanjenje nejednakosti i osiguravanja da u društvenom razvoju niko ne bude izostavljen. Metodologija bi obuhvatala istraživanje pristupačnosti i programske usmerenosti svih muzeja u Srbiji na participativne inkluzivne prakse namenjene osetljivim društvenim grupama, uz pregled dosadanjih iskustava, problema, izazova, perspektiva i preporuka za unapređenje situacije.

Tok i tehnike istraživanja:

onlajn upitnik za sve muzeje u svrhu mapiranja inkluzivnih funkcija (obezbeđenost i prilagođenost prostora, posedovanje opreme, pregled i namena programa određenim osetljivim grupama);
intervjui sa zaposlenima i rukovodiocima muzeja na temu iskustava u realizaciji inkluzivnih projekata i programa njihove ustanove, izazovima na ovu temu, predlozima i daljim planovima;
intervjui sa predstavnicima organizacija koje zastupaju interese osetljivih grupa o njihovoj uključenosti u kulturne programe i saradnji sa ustanovama, kao i očekivanjima i daljim predlozima

Koordinatori: Marijana Milankov, Bojana Subašić i Bogdana Opačić

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка