Javne nabavke

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Program i plan rada i javnih nabavki u 2019. godini:

Plan rada za 2019.godinu
Plan javnih nabavki male vrednosti u 2019. godini

Konkurs: Nabavka usluga programiranja i kompjuterskih usluga za potrebe Zavoda u 2019. godini

18. mart 2019. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2019
18. mart 2019. Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2019
28. mart 2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.3/2019
08. april 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.3/2019

Konkurs: Nabavka usluge štampe časopisa, publikacija, kataloga i prezentacionog materijala za potrebe zavoda u 2019. godini (nabavka male vrednosti)

06. mart 2019. Poziv za podnošenje ponude JNMV 1.2.1/2019
06. mart 2019. Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.1/2019
14. mart 2019. Pitanje i odgovor JNMV 1.2.1/2019
14. mart 2019. Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.1/2019 – ispravka
14. mart 2019. Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda JNMV 1.2.1/2019
21. mart 2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.1/2019
1. april 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.1/2019

Конкурс: Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству (набавка мале вредности)

01. mart 2019. Poziv za podnošenje ponude JNMV 1.2.2/2019
01. mart 2019. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti „Usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu“ JAVNA NABAVKA BROJ 1.2.2/2019
12. mart 2019. Odluka o dodeli ugovora u postupku JNMV broj 1.2.2/2019
26. mart 2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV broj 1.2.2/2019

Program i plan rada i javnih nabavki u 2018. godini:

Program rada Zavoda u 2018. godini usvojen odlukom Upravnog odbora 7. februara 2018.
Plan javnih nabavki u 2018. godini

Konkurs: Nabavka kompjutersih usluga
30. maj 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.3/2018
9. maj 2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.3/2018
27. april 2018. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.2.3/2018
27. april 2018. Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.3/2018

Konkurs: Nabavka usluge štampe časopisa, publikacija, kataloga i prezentacionih materijala za potrebe Zavoda u 2018. godini
8. maj 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JNMV 1.2.1/2018
24. april 2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.1/2018
11. april 2018. Poziv za podnošenje ponuda JNMV br. 1.2.1./2018
11. april 2018. Konkursna dokumentacija JNMV br. 1.2.1./2018

Konkurs: Usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu (nabavka male vrednosti)
18. april 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1.2.2/2018
10. april 2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.2/2018
27. mart 2018. Pitanje i odgovor ponuđaču za JNMV 1.2.2/2018 – nabavka usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
27. mart 2018. Konkursna dokumentacija za JNMV 1.2.2/2018 – izmena 27.03.2018
27. mart 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 1.2.2/2018

23. mart 2018. Poziv za podnošenje ponude JNMV 1.2.2/2018
23. mart 2018. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti „Usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu“ JAVNA NABAVKA BROJ 1.2.2/2018

Program i plan javnih nabavki u 2014. godini:

Program rada Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
Plan javnih nabavki Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

Konkurs: usluge štampe (nabavka male vrednosti)
23. maj. 2014. Javni poziv, usluge štampe
23. maj. 2014. Konkursna dokumentacija
28. maj 2014. Odgovor br. 1 na pitanje ponuđača u vezi Konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti, usluga štampanja za potrebe Zavoda za 2014. godinu, JNMV br. 01/2014
28. maj 2014. Odgovor br. 2 na pitanje ponuđača u vezi Konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti, usluga štampanja za potrebe Zavoda za 2014. godinu, JNMV br. 01/2014
28. maj 2014. Izmena konkursne dokumentacije (preciziranje ponuđačima)
28. maj 2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda zbog izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti, usluge štampanja
28. maj 2014. Konkursna dokumentacija (izmenjena)
23. jun 2014. ZAKLjUČENA JE JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 01/2014, NABAVKA USLUGE ŠTAMPANjA ZA 2014. GODINU

Konkurs: usluge programiranja
Javna nabavka broj JNMV 02/2014 – Nabavka usluge programiranja za Zavod za proučavanje kulturnog razvitka za 2014. godinu
Dokumentacija:
1. 22. jul 2014. Specifikacija JNMV 02/2014
2. 22. jul 2014. Poziv na podnošenje ponuda
3. 22. jul 2014. Konkursna dokumentacija za JNMV BR 02/2014
4. 28. jul 2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda zbog izmene konkursne dokumentacije JNMV 02/2014
5. 28. jul 2014. Ispravka konkursne dokumentacije
6. 28. jul 2014. Odgovor na pitanje ponuđača u vezi Konkursne dokumentacije
7. ZAKLjUČENA JE NAVNA NABAVKA JNMV 02/2014 USLUGE PROGRAMIRANjA

Konkurs: Kupovina računara i opreme
Javna nabavka broj JNMV 03/2014 – Nabavka dobara – Kupovina računara i kompjuterske opreme
Dokumentacija:
1. 6. novembar 2014. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 03/2014
2. 6. novembar 2014. Konkursna dokumentacija
3. 12. novembar 2014. Pitanje br. 1 u vezi sa JNMV 03-2014
4. 12. novembar 2014. Odgovor na pitanje br. 1 u vezi sa JNMV 03/2014
5. 05. decembar 2014. Obaveštenje o zaključnjnom ugovoru JNMV 03/2014

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка