HomeCategory

Arhiva

Koncept puteva kulture (ili kulturnih ruta) u Evropi se posebno intenzivno razvija od 1987. godine i posle usvojanja Dekleracije o Santijago de Kompostela (koja je inaugurisala puteve Svetog Jakova kao prvi evropsku kulturnu rutu). Putevi kulture podrazumevaju prepoznavanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evropljana, ali i njegovo povezivanje i pozicioniranje na turističkom tržištu u okvirima kulturnog turizma....

Učešće u recepciji ali i produkciji pozorišnih predstava jeste jedan od najznačajnijih segmenata kulturne participacije svih generacija. Pozorišna umetnost, konceptualizovana i u pojmu „pozorište zajednice“, građanima omogućava da promisle o različitim temama i pojavama u svojoj sredini, da stiču nova znanja o sebi i svom kulturnom ambijentu u prošlosti i sadašnjosti, da se i sami...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка