HomeCategory

Istraživanja

Informacioni sistem e-Kultura, kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka, od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku i predstavlja izvor zvanične statistike u kulturi Srbije. Razvoj sistema podrazumeva periodično preispitivanje osnovnih evidencija i strukture podataka, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima, pa je u skladu s tim Zavod postao član EGMUS-a...

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/imageedit_5_6876486805-927x640.jpg

Na sajtu Uneska objavljen je izveštaj istraživanja o uticaju pandemije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji “Socio-economic Impact Assessment of COVID-19 to Cultural and Creative Sectors in Serbia” u čijem je sprovođenju učestvovao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Naručilac istraživanja je Unesko preko svoje Regionalne kancelarije za nauku i kulturu u Evropi. Pored Zavoda...

Informacioni sistem e-Kultura, kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka, od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku i predstavlja izvor zvanične statistike u kulturi Srbije. Razvoj sistema podrazumeva periodično preispitivanje osnovnih evidencija i strukture podataka, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima, pa je u skladu s tim Zavod postao član EGMUS-a...

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка