HomeCategory

Istraživanja

https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/imageedit_5_6876486805-927x640.jpg

Na sajtu Uneska objavljen je izveštaj istraživanja o uticaju pandemije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji “Socio-economic Impact Assessment of COVID-19 to Cultural and Creative Sectors in Serbia” u čijem je sprovođenju učestvovao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Naručilac istraživanja je Unesko preko svoje Regionalne kancelarije za nauku i kulturu u Evropi. Pored Zavoda...

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Istraživanje Kulturna participacija građana Srbije je treće u nizu istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u ovoj oblasti tokom poslednje decenije. Realizovano je 2019. godine na reprezentativnom slučajnom uzorku na nacionalnom nivou. Nakon istraživanja Kulturne prakse građana Srbije i Kulturne potrebe i navike građana Srbije, istraživanja Zavoda o uključivanju građana u kulturne aktivnosti poprimaju formu...

Istraživanje Uloga regionalnih razvojnih agencija u kulturnom razvoju u Srbiji nastojalo je da ispita povezanost dve oblasti javnih praktičnih politika – politiku regionalnog razvoja i kulturnu politiku, sagledavanjem aktivnosti regionalnih razvojnih agencija, kao jednih od institucionalnih nosilaca regionalnog razvoja u Srbiji, i njihovog odnosa sa ustanovama kulture iz javnog sektora i donosiocima odluka na lokalnom...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка