HomeCategory

Kulturne politike

Istraživanje Uloga regionalnih razvojnih agencija u kulturnom razvoju u Srbiji nastojalo je da ispita povezanost dve oblasti javnih praktičnih politika – politiku regionalnog razvoja i kulturnu politiku, sagledavanjem aktivnosti regionalnih razvojnih agencija, kao jednih od institucionalnih nosilaca regionalnog razvoja u Srbiji, i njihovog odnosa sa ustanovama kulture iz javnog sektora i donosiocima odluka na lokalnom...

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se u dosadašnjem radu bavio lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je sagledavanje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji. U Republici Srbiji, prema podacima Zavoda, trenutno funkcioniše 526 javnih ustanova kulture, u...

Istraživački projekat „Zakoni i kultura“ pokrenut je s obzirom na to da zakoni predstavljaju osnovni instrument sprovođenja javnih politika. Predmet istraživanja bio je da se ispita funkcionalnost pravnog okvira za obezbeđivanje dugoročnog kulturnog razvitka u Srbiji. Cilj projekta bio je da pruži empirijski utvrđene činjenice relevantne za unapređenje legislative koja sistemski podržava razvoj kulture u...

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu su, tokom 2018. godine, partnerski sproveli istraživanje na temu modela lokalnih kulturnih politika u 15 gradova Srbije i mogućnostima njihovog unapređenja. Naručilac ovog istraživanja bilo je Ministarstvo kulture i informisanja, a projekat je na konkursu Republičkog sekretarijata...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка