HomeCategory

Kulturne potrebe i navike

Kulturna i medijska pismenost u digitalnom dobu dominacije informacionih tehnologija jedan su od glavnih interesa društva i trebalo bi da bude uključena u formalni i neformalni obrazovni sistem. Kroz njih se afirmišu “sposobnost pristupa, analize, vrednovanja i prenošenja poruke posredstvom medija” (Aufderheide, 1992), ali i razumevanja, kritičkog tumačenja i valorizacije sadržaja iz oblasti kulture i...

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Istraživanje Kulturna participacija građana Srbije je treće u nizu istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u ovoj oblasti tokom poslednje decenije. Realizovano je 2019. godine na reprezentativnom slučajnom uzorku na nacionalnom nivou. Nakon istraživanja Kulturne prakse građana Srbije i Kulturne potrebe i navike građana Srbije, istraživanja Zavoda o uključivanju građana u kulturne aktivnosti poprimaju formu...

Istraživački projekat „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ primer je kontinuiranog istraživačkog procesa. Pilot istraživanje provedeno je 2015. godine kada je održana prva manifestacija, a zatim su 2016. i 2017. godine realizovani redovni ciklusi praćenja realizacije manifestacije, što pruža mogućnost planiranja razvoja manifestacije na osnovu činjenica. Projekat takođe predstavlja primer dobre prakse međuinstitucionalne...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка