HomeCategory

Kulturne potrebe i navike

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Istraživanje Kulturna participacija građana Srbije je treće u nizu istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u ovoj oblasti tokom poslednje decenije. Realizovano je 2019. godine na reprezentativnom slučajnom uzorku na nacionalnom nivou. Nakon istraživanja Kulturne prakse građana Srbije i Kulturne potrebe i navike građana Srbije, istraživanja Zavoda o uključivanju građana u kulturne aktivnosti poprimaju formu...

Istraživački projekat „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ primer je kontinuiranog istraživačkog procesa. Pilot istraživanje provedeno je 2015. godine kada je održana prva manifestacija, a zatim su 2016. i 2017. godine realizovani redovni ciklusi praćenja realizacije manifestacije, što pruža mogućnost planiranja razvoja manifestacije na osnovu činjenica. Projekat takođe predstavlja primer dobre prakse međuinstitucionalne...

Poslednjih godina u javnim raspravama i pisanim dokumentima više puta je bilo  reči o potrebi da se uspostavi sistemska saradnja škola i institucija kulture. Istraživanja o kulturnoj participaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka već su pokazala da mladi u relativno maloj meri učestvuju u javnoj kulturnoj potrošnji, dok je do sada neistraženo koliko prosvetni radnici...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка