HomeCategory

Kulturno i prirodno nasleđe

Koncept puteva kulture (ili kulturnih ruta) u Evropi se posebno intenzivno razvija od 1987. godine i posle usvojanja Dekleracije o Santijago de Kompostela (koja je inaugurisala puteve Svetog Jakova kao prvi evropsku kulturnu rutu). Putevi kulture podrazumevaju prepoznavanje zajedničkog kulturnog nasleđa Evropljana, ali i njegovo povezivanje i pozicioniranje na turističkom tržištu u okvirima kulturnog turizma....

Učešće u recepciji ali i produkciji pozorišnih predstava jeste jedan od najznačajnijih segmenata kulturne participacije svih generacija. Pozorišna umetnost, konceptualizovana i u pojmu „pozorište zajednice“, građanima omogućava da promisle o različitim temama i pojavama u svojoj sredini, da stiču nova znanja o sebi i svom kulturnom ambijentu u prošlosti i sadašnjosti, da se i sami...

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Predmet drugog dela istraživanja su koncepti novih stalnih (osnovnih) postavki muzeja u Srbiji nakon 2010. godine (u prvom delu su istraživane nove postavke muzeja urađene od 2007. do 2010. godine). Analiza fenomena izložbene prezentacije izvršena je u: Narodnom muzeju u Aranđelovcu (2011), Narodnom muzeju u Šapcu (2015), Narodnom muzeju u Leskovcu (2015), Narodnom muzeju u...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка