HomeCategory

Kulturno i prirodno nasleđe

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih...

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ za cilj ima da mapira i istraži modele rada sa decom i mladima u okviru programa ustanova i organizacija u kulturi. Rezultati terenskog istraživanja smeštaju se u razvojnu bazu podataka „Kultura i druge dečje igre“. U 2019. godini istraživački akcenat je stavljen na dramsko stvaralaštvo dece i mladih u...

Predmet drugog dela istraživanja su koncepti novih stalnih (osnovnih) postavki muzeja u Srbiji nakon 2010. godine (u prvom delu su istraživane nove postavke muzeja urađene od 2007. do 2010. godine). Analiza fenomena izložbene prezentacije izvršena je u: Narodnom muzeju u Aranđelovcu (2011), Narodnom muzeju u Šapcu (2015), Narodnom muzeju u Leskovcu (2015), Narodnom muzeju u...

Tokom realizacije projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ 2014. i 2015. godine prikupljena je obilna građa o projektima i aktivnostima ustanova kulture u pogledu spajanja obrazovanja i kulture i popularizacije kulturnog nasleđa kao osnove razvoja kulture među decom predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Prikupljena građa pruža obilje podsticaja kako za osmišljavanje aktivnosti ustanova...

Usled proširenog obima istraživačkog i metodološkog rada, koji se nametnuo tokom rada na projektu, u 2015. godini bio bi nastavljen rad na teoretskoj pripremi istraživanja na nacionalnom uzorku, bibliografiji te prikupljanju i objavljivanju građe. Priprema bi obuhvatala istraživanja i savetovanja u oblastima kulturne istorije i sociologije kulture. Rukovodilac projekta: Siniša Stefanović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка