HomeCategory

Kulturno i prirodno nasleđe - Page 2 of 3

Tokom realizacije projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ 2014. i 2015. godine prikupljena je obilna građa o projektima i aktivnostima ustanova kulture u pogledu spajanja obrazovanja i kulture i popularizacije kulturnog nasleđa kao osnove razvoja kulture među decom predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Prikupljena građa pruža obilje podsticaja kako za osmišljavanje aktivnosti ustanova...

Usled proširenog obima istraživačkog i metodološkog rada, koji se nametnuo tokom rada na projektu, u 2015. godini bio bi nastavljen rad na teoretskoj pripremi istraživanja na nacionalnom uzorku, bibliografiji te prikupljanju i objavljivanju građe. Priprema bi obuhvatala istraživanja i savetovanja u oblastima kulturne istorije i sociologije kulture. Rukovodilac projekta: Siniša Stefanović

Polazište projekta je da ponuda koju ustanove kulture kroz različite programe namenjuju deci nije samo način ostvarivanja edukativne funkcije ovih ustanova već preduslov na kome počiva izgradnja kreativnog odnosa odraslih prema kulturi u najširem smislu ovog pojma. Kulturna ponuda namenjena deci proteklih gotovo 30 godina izmicala je pažnji istraživača te je istraživanje „Kulturna ponuda namenjena...

Realizacija projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ otpočela je 2014. godine longitudinalnim istraživanjem kulturne participacije dece predškolskog i uzrasta osnovne škole. Tokom istraživanja utvrđeni su primeri dobrih praksi u aktivnom uključivanju dece u programe ustanova kulture, te tako formiranja novih stvaralaca i buduće publike. Shodno tome, fokus projekta je pomeren ka stvaranju elektronske baze podataka...

U ovom istraživačkom projektu dat je pregled postojećih i mogućih koncepata novih stalnih postavki muzeja u Srbiji koje su (re)formirane u periodu od 2007. godine do danas, kao i onih u procesu osmišljavanja. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za protekle tri...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка