HomeCategory

Kulturno i prirodno nasleđe - Page 3 of 3

Autori i istraživači: mr Maša Vukanović i Maja Todorović Usvajanje UNESKO Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa 2003. godine na međunarodnom planu je pojačalo napore da se očuvaju elementi kulture kao što su verovanja, znanja, veštine, jezik, usmeno stvaralaštvo, muzika, ples i sl., odnosno oni elementi koji ne moraju dobiti materijalno opipljive forme ali koji...

Koordinator: Tamara Petrović Ranitović Postoje mnoge etničke grupe čije kulture odumiru, jer nemaju priliku da se organizuju i praktikuju svoje običaje, tradiciju i kulturno stvaralaštvo. Za neke od njih, to je pitanje opstanka, a on je čvrsto povezan sa priznavanjem njihove kulturne i etničke autentičnosti. Zakon garantuje ravnopravnost svih građana bez obzira na njihovu nacionalnost,...

Koordinator: Siniša Stefanović Saradnici: Maja Marinković, Dušica Milovanović, mr Slobodan Mrđa, Predrag Pivljanin Tokom proteklih godina počela je da se razvija debata o statusu srpske ćirilice: o značaju i prisustvu u medijima, u školama, u knjižarama, u kancelarijama, u navikama građanstva. Problem je opstajao na margini javne svesti, uz poneki članak u kulturnim rubrikama vodećih...

Autor projekta: mr Dragana Martinović Predmet istraživanja Predmet ovog istraživanja jesu postojeći i mogući koncepti novih stalnih postavki muzeja u Srbiji koji su ih “dobili” u periodu od 2007. godine do danas, kao i onih u procesu osmišljavanja, posmatrani sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Polazeći od ovovekovnog određenja muzeja kao mesta na kojem se...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка