HomeCategory

Publika

Istraživački projekat „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ primer je kontinuiranog istraživačkog procesa. Pilot istraživanje provedeno je 2015. godine kada je održana prva manifestacija, a zatim su 2016. i 2017. godine realizovani redovni ciklusi praćenja realizacije manifestacije, što pruža mogućnost planiranja razvoja manifestacije na osnovu činjenica. Projekat takođe predstavlja primer dobre prakse međuinstitucionalne...

Prva manifestacija „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ održana je 2014. godine. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka bio je angažovan na sprovođenju ankete posetilaca, što je osmišljeno u formi pilot projekta s obzirom na urgentnost zahteva, te ograničenja u pogledu vremenskog okvira za pripremu projekta i sredstava za realizaciju terenskog dela istraživanja. Rezultati...

Koordinatori i istraživači: Biljana Jokić Slobodan Mrđa Saradnici: Marijana Cvetan Dušica Milovanović Razlozi za pokretanje projekta i predmet istraživanja Tokom poslednjih nekoliko godina, u okviru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, realizovana su istraživanja publike (pozorišne i muzejske), kao i istraživanja koja su se bavila kulturnim potrebama i navikama opšte populacije i posebnih grupa (studenti i...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка