HomeCategory

Statistika u kulturi

Informacioni sistem e-Kultura, kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka, od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku i predstavlja izvor zvanične statistike u kulturi Srbije. Razvoj sistema podrazumeva periodično preispitivanje osnovnih evidencija i strukture podataka, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima, pa je u skladu s tim Zavod postao član EGMUS-a...

Informacioni sistem e-Kultura, koji obuhvata podatke o ustanovama i udruženjima u resoru kulture na teritoriji Republike Srbije, predstavlja kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka od 2001. godine. Projekat se od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku na osnovu potpisanog Sporazuma u saradnji, te od tada e-Kultura predstavlja izvor zvanične statistike u...

Informacioni sistem e-Kultura, baza podataka o institucijama kulture u Srbiji, kontinuirano se razvija od 2001. godine, u skladu sa rezultatima istraživanja, potrebama korisnika i tehnološkim mogućnostima. Od 2013. godine, projekat s odvija u partnerskoj saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, na osnovu Sporazuma o saradnji, koji obezbeđuje formalne uslove za kontinuirani razvoj projekta u skladu...

Razlozi za pokretanje projekta Definisanje indikatora razvoja kulture bitno je za projektovanje, praćenje i evaluaciju kulturne politike zasnovane na empirijskim podacima, kao i zbog mogućnosti poređenja stanja u zemlji sa onim u drugim zemljama i na globalnom nivou. Problem definisanja indikatora u ovoj oblasti posebno je složen, s obzirom na raznolikost i dinamične promene kulturnih...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка