HomeCategory

Časopis Kultura - Page 3 of 8

Povodom obeležavanja stogodišnjice prisajedinjenja Vojvodine Srbiji časopis Kultura posvetio je temat ovom jubileju. Na dan kada je pre sto godina Prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića u Prvom svetskom ratu oslobodila Beograd, 1. novembra 2018. u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljen je novi, 159. broj časopisa Kultura. Na promociji su govorili: prof....

I MEDIJSKE INTERPRETACIJE urednica dr Dejana Prnjat Dejana Prnjat, UVODNA REČ PRIREĐIVAČA Dragan Ćalović, MEDIJI I INTERPRETACIJA STVARNOG Vesna Milenković, KONSENZUS KOMPETENTNIH DISKUTANATA – MEDIJSKA INTERPRETACIJA ISTINE Milan Radovanović, PRINCIPI MEDIJSKOG UTICAJA Filip Dukanić, MEDIJSKE MANIPULACIJE U OBLASTI SAVREMENE ESTETIKE Aleksandar Radovanović, OSKAR VAJLD U SJEDINjENIM DRŽAVAMA Dejana Prnjat, POSLEDNjI DANI HOLANDSKOG SLIKARA U FILMU...

I MATRILINEARNOST urednica dr Vladislava Gordić Petković Vladislava Gordić Petković, UVODNA REČ PRIREĐIVAČA Kristina Jorgić, PRINCIP MATRILINEARNOSTI U RABINSKOM JUDAIZMU Nađa Bobičić, NAĆI SVOJE MESTO U LANCU ŽENSKE ISTORIJE: MATRILINEARNOST U OPUSU ELENTE FERANTE Selma Raljević, NjENA KRATKA PRIČA ŽIVLJENJA I UMIRANJA U ZBIRCI PJESAMA DO SMRTI NAREDNE SENKE MARIĆ Bojana Jakovljević, MEHANIČKI I NEŽIVI...

I KNjIŽEVNOST POSTJUGOSLOVENSKOG VREMENA: SUDBINE I KOMENTARI urednici Zoran Hamović i dr Vladislava Gordić Petković Zoran Hamović i Vladislava Gordić Petković, UVODNA REČ PRIREĐIVAČA Boris Bulatović, IDEOLOŠKI TIPOVI INTERPRETACIJE I AKTUELIZACIJE ANDRIĆEVOG KNJIŽEVNOG OPUSA U POSTJUGOSLOVENSKOM KONTEKSTU Boris Postnikov, IZMEĐU FIKCIJE I SVJEDOČANSTVA: KIŠ, ALBAHARI, DRNDIĆ Vesna Kadrić, POSTJUGOSLAVENSKA KNJIŽEVNOST, AUTORICE U FOKUSU Fatima Bećarević,...

I MASKA I MASKIRANJE urednik dr Saša Radojčić Saša Radojčić, UVODNA REČ PRIREĐIVAČA Bojan Jovanović, ARHETIP MASKE Bojana Škorc, STVARANJE U ZONI IZMEĐU MASKE I MASKIRANOG Dejan Raković, KVANTNO-HOLOGRAFSKI OKVIR PSIHOSOMATIKE I DUHOVNOSTI Dalibor Kličković, MASKA U JAPANSKOM POZORIŠTU NO KAO POSREDNIK U KOMUNIKACIJI UNUTARNJEG I SPOLJAŠNJEG Saša Radojčić, NIČEOVE MASKE – OGLED O PERSPEKTIVIZMU...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка