HomeCategory

Izdavaštvo | Page 2 of 3

Vremenska linija kulture Republike Srbije i kulture Srba će predstaviti kulturno nasleđe i savremeno stvaralaštvo od značaja za kulturu naše države i naroda, zatim ustanove kulture i značajne lokalitete, i time postati jedinstvena tačka za pristup potrebnim informacijama za upoznavanje sa kulturom Srbije i srpskog naroda. Vremenska linija će predstavljati interaktivnu i dinamičnu platformu dostupnu...

Kultura je interdisciplinarni naučni časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, čiji je predmet kultura u opštem smislu reči, što podrazumeva da se nauka, obrazovanje i celokupna ljudska delatnost poimaju kao njen sastavni deo. Časopis Kultura je pokrenut 1968. godine zaslugom Stevana Majstorovića, osnivača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sa namerom podsticanja integralnog,...

Krajem 2019. godine Zavod je objavio i značajnu monografiju  „Francuska i Srbija: Vekovi prijateljstva“, autora Aleksisa Truda, profesora univerziteta Versaj i jednog od vodećih stručnjaka za francusko-srpske odnose, dok je promocija knjige i njeno predstavljanje planirano tokom 2020. godine. Knjiga govori o  istorijskim i prijateljskim vezama između dve zemlje, a posebna pažnja posvećena je ličnostima...

Na portalu Digitalna solidarnost www.digitalnasolidarnost.gov.rs, namenjenom svima nama koji smo usled pandemije koronavirusa u svojim kućama predstavljeni su i sadržaji Zavoda: svi tekstovi objavljeni u časopisu „Kultura“ od 1968. do danas (casopiskultura.rs), Vremenska linija kulture Republike Srbije (vremenskalinijakulture.rs) o najznačajnijim ličnostima, događajima i objektima srpske kulture i filmovi o Beogradskom kontrapunktu. Portal je objavila Kancelarija za...

Sajt Geosrbija (https://geosrbija.rs/ ) je nacionalni internet portal, na kome su dostupni podaci o ustanovama kulture koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, u sardanji sa Republičkim zavodom za statistiku, učinio dostupnim javnosti. Ministarstvo kuulture i informisanja je formirala bažu podataka na osnovu podataka koje je dostavio  dostavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, a koji...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка