HomeCategory

Projekti u toku - Page 4 of 6

Na portalu Digitalna solidarnost www.digitalnasolidarnost.gov.rs, namenjenom svima nama koji smo usled pandemije koronavirusa u svojim kućama predstavljeni su i sadržaji Zavoda: svi tekstovi objavljeni u časopisu „Kultura“ od 1968. do danas (casopiskultura.rs), Vremenska linija kulture Republike Srbije (vremenskalinijakulture.rs) o najznačajnijim ličnostima, događajima i objektima srpske kulture i filmovi o Beogradskom kontrapunktu. Portal je objavila Kancelarija za...

Sajt Geosrbija (https://geosrbija.rs/ ) je nacionalni internet portal, na kome su dostupni podaci o ustanovama kulture koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, u sardanji sa Republičkim zavodom za statistiku, učinio dostupnim javnosti. Ministarstvo kuulture i informisanja je formirala bažu podataka na osnovu podataka koje je dostavio  dostavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, a koji...

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije iniciralo je projekat „Beogradski kontrapunkt“ tokom 2017. godine. U saradnji za Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, realizovan je dvodnevni skup u Beogradu na kome su učestvovali renomirani svetski književnici. S obzirom na zainteresovanost javnosti za projekat prethodnih godina, cilj projekta je da se i ubuduće organizuju susreti na kojima...

U okviru međunarodnih aktivnosti, Zavod će tokom 2020. godine realizovati sledeće aktivnosti: Zavod će u domenu svoje delatnosti nastojati da obezbedi podršku, odnosno učestvuje u izradi izveštaja o stanju u oblasti kulture, evropskim telima nadležnim za praćenje procesa evrointegracija (Savet Evrope, Evropska komisija), kao i za regionalne i evropske inicijative i programe u koje je...

Radi doprinosa naučnom radu naučnika iz oblasti istorije i istorije umetnosti i uopšte društveno-humanističkih nauka i radi doprinosa tržištu umetničkih dela iniciraće se aktivnosti popisa, obrade, atribucije i dokumentovanja zarad izrade kataloga dela umetnika (npr. Nadežda Petrović, Sava Šumanović i Jovan Bijelić) kako bi se izvršilo odgovarajuće vrednovanje dela prema istorijskoj i umetničkoj vrednosti za...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка